25 GADU JUBILEJA 3X3 AUSTRĀLIJĀ

 3x3 Austrālijā atzīme 25. saietu!

Trīsreiztrīs māmuļa un lolotāja, ASV dzīvojošā Līga Rūperte, 1980. gadu sākumā bija secinājusi, ka trimdas latviskai izglītības sistēmai trūkst regulāri plānota un organizēta pasākuma pieaugušajiem. Trūka pasākumu viņu interesēm un prasībām atbilstošu latvisko zināšanu iegūšanai un pieredzei latviskā vidē, kādu jaunākām vecuma grupām deva jauniešu vasaras skolas un bērnu vasaras nometnes. L. Rūpertei arī bija skaidrs, ka trimdas izglītības sistēma var tikai papildināt bērnu latviskās zināšanas un dot iespēju būt kopā ar citiem latviešu bērniem, jo galvenai valodas apguvei un latviskai audzināšanai ir jānotiek ģimenē.

L. Rūpertei šķita svarīgi izveidot vidi, kurā var pulcēties visu paaudžu latvieši ar mērķi paplašināt latviskās zināšanas, veicināt latviskās kopības sajūtu, stiprināt latviskās ģimenes un veicināt savstarpējas latviešu draudzības. Toreiz vēl nevarēja būt skaidrs, ka nepilnu trīsdesmit gadu laika tecējumā mītņu zemju demogrāfija izmainīsies ar ieplūdumu Latvijā dzimušajiem tautiešiem, kuriem arī varētu šīs vērtības būt nozīmīgas.

Pirmais pasaules Trīsreistrīs notika 1981. gadā Garezerā, ASV. Divus gadus vēlāk sēkliņa iesējās pasaules otrā malā un Kanberā notika pirmais Austrālijas Trīsreiztrīs Viestura Karnupa vadībā. Nākamgad notiks 25. Austrālijas 3x3, Anita Andersones vadībā. Starplaikā 3x3 vadību ir uzņēmušies sekojošie entuziasti, daži pat atkārtoti: Artūrs Eglājs; Juris Ruņģis (2 reizes); Andra Kīna; Inta un Juris Skābes (2 reizes) ar Miķeli Danci, Andrejs Upenieks (2 reizes); Arnis un Māra Siksnas (4 reizes); Uldis Ozoliņš; Dzintra Briede ar Marutu Karnupu; Anita Andersone; Ruta Ošiņa ar Ivaru Apeli; Irēne un Andris Ziedari (2 reizes); Andis un Rudite Bērziņi (3 reizes); Jānis Čečiņš ar Lindu Ozeri; Ieva Šaulis ar Māru Siksnu; Ilze un Viktors Švarci ar Irēni un Andri Ziedariem; Māris Bruzgulis; un Viktorija Mačēna.

Par šiem gadiem Trīsreiztrīs notikuši arī Anglijā, Zviedrijā, Kanādā, Francijā, un kopš 1990. gada arī Latvijā. Divdesmit septiņu gadu laikā ir pulcināti ap 25,000 latvieši no dažādām pasaules malām! L. Rūpertes vīzija pierādījusi savu vērtību! 

Trīsreiztrīs dalībnieku vecums ir neierobežots un aptver latviešus no pāris nedēļu līdz pāri par 90 gadu vecumam, kuri piedalās gan individuāli gan divu un trīs paaudžu ģimeņu sastāvā.

Aicinu ikvienu, kuram cieņa pret latvietību, kuri izjūt atbildību un mīlestību pret savu ģimeni un savu tautu un kas stāv par latviskās identitātes izkopšanu, apmeklēt nākamo Austrālijas Trīsreiztrīs! Aicinu ikvienu kas senāk apmeklējis Trīsreiztrīs atkal iegriezties ierastā vidē stiprināt latvisko dvēseli! [skat rakstu AL 31.oktobra numurā.]

Anita Andersone

3x3 Latvijā un pasaulē.