3x3 Saieta norise Austrālijā 2009.gadā


Piektdien, 2.janvārī  Dienvidu augstienē ( Southern Highlands) Vombarū centrā (Wombaroo Adventure Centre), netālu no Mittagongas, Jaundienvidvelsā, pulcējās trīs paaudžu liels dalībnieku skaits, lai  kopā pavadītu nedēļu  latviskā vidē. Vislielāko sajūsmu radīja tas, ka dalībnieku vidu kuplināja Latvijas valsts  bijušā prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar savu dzīvesbiedru Imantu  un  miesassargu.

3x3 Austrālijas padomes priekšsēde Anita Andersone,  pēc karoga uzvilkšanas, citēja prezidentes teiktos vārdus 1999.gada 3x3 nometnes noslēgumā, Jaunpilī, Latvijā: ,,3x3 kustība – tā ir tikpat  kā ģimene un kad tu tiecies ar kādu no šīs ģimenes, tad uz visu mūžu zini- tas ir viens no mūsējiem. Laiks šeit ir ļoti īss un piepildīts- no rīta kāds tev ir svešinieks, pusdienlaikā- jau tu brālis, bet pēc nedēļas draugs uz visu mūžu.”

Pēc tam Vaira  Vīķe- Freiberga  ar mīļiem vārdiem atklāja nometni, uzsverot, ka latviešiem visā pasaulē ir saknes tēvijā.

Ik rītu Māra un Arnis Siksnas no Brisbanes, ievadīja dienu ar svētbrīdi brīvā dabā. Svētdien tas notika īpašā brīvdabas baznīcā,  eikaliptu ēnā, kur altāri pušķoja skaisti apkārtnē saplūkti Austrālijas ziedi.

Pirms katras ēdienreizes visi kopā nodziedājām  3x3 galda dziesmu ,,Met Dieviņi zelta krustu”.

Bija plaša nodarbību un izklaidu izvēle  ir bērniem , ir pieaugušajiem.

Bērniem - rokdarbi, dziedāšana, sports, peldēšana, drāma un arī lidināšanās pa gaisu ar ,,Lidijošo lapsu” ( Flying Fox), kas izraisīja lielu sajūsmu pat visjaunākajos!

Pieaugušajiem dienas iesākās ar interesantiem, informatīviem referātiem par dažādiem tematiem.  Referātos piektdien un sestdien, Vaira Vīķe-Freiberga saistoši  stāstīja par ,,Latvijas un  Eiropas Savienības nākotni”. Viņa uzsvēra, cik svarīgi ir Latvijai  būt daļai no NATO un Eiropas Savienības. Bez tam, šajās  dienās pēc launaga, bijušā prezidente kopā ar Uldi Ozoliņu sniedza plašu ieskatu Latvijas politiskajā dzīvē. 

Sekojošās dienās  rīta referātus sniedza Anita un Graham Andersoni – par saviem    ceļojumiem Latvijā;  Māra Kaziņa par ,, Latviešu grāmatniecību no pirmsākumiem līdz 19. g.s. beigām” un  Ināra Graudiņa par ,, Okupācijas muzeja darbību tagad un nākotnē”.

Bagātīga bija izvēle tematiem  rīta ievirzēm un pēcpusdienas puduriem - Pie dabas krūts, Folklora,  Krāsu pasaule, Politika, Latviskie rokdarbi, Ziemassvētku rotājumu gatavošana, Stabules spēle, saieta avīzes ,,Tauriķis” veidošana un  latviešu kāršu spēles ,, Zolīte” apmācība.

Māra Siksna, novadot Iepazīšanās vakaru, uzsvēra draudzības saites un norādīja, ka 3x3 saieta dalībniekiem ir tiesības vienam otru uzrunāt uz ,,tu”, ieskaitot bijušo prezidenti Vairu!

Katrs vakars sniedza ko jaunu – kaut kas  sevišķs otrajā  vakarā bija baudīt  folkloras grupas ,,Laiksne” skanīgo koncertu ar Vairas vokālo sniegumu.  

Citu vakaru jaunieši Edgars Greste, Jāna Andersone un Klāra Brūvere no deju grupas ,,Jūrmalnieki” stāstīja par saviem piedzīvojumiem, piedaloties 2008.g. Dziesmu svētku Tautas deju lieluzvedumā. Ceturtajā vakarā notika šķēršļu gājiens ar dažādām ķīlu izpirkšanām, piemēram,  mīklas atminēšanu, malkas zāģēšanu, līšanu pa atslēgas caurumu un citi. Nākamājā vakarā Anita un Ivars Apeļi sekmīgi, bez domstarpībām, novadīja viktorīnu ,,Kas,kas, ko?”.  Visas trīs grupas vienlīdzīgi gudras! 

Bērnu pulks, pēc pasakas un kopējas Aijā žūžū nodziedāšanas, bija gatavi nakts mieram.

Pieaugušajiem tad bija iespēja baudīt vakara programmu - Arņa Grosa, kurš bija ieradies ar ģimeni no Latvijas, lekciju ,,Vai tava veļas mašīna runā latviski?”, jo sakarā ar 2000. g. valodas likumu, sadzīves jomās  piem. datoros, mobīlos telefonus, mūzikas spēlētājos (i-pods)  u.t.t. ir pieņemti latviešu burti. Vineta Lagzdiņa sniedza ieskatu par mūzikas terāpiju, tās nozīmi garīgajā dziedināšanā. Noskatījāmies arī ierakstus par 2008.g Dziesmu svētkiem Latvijā un Austrālijas Latviešu 52.Kultūras Dienām.

Kur tad nu vēl vakarēšana! Tā jau dažkārt ieilga līdz agrai rīta stundai, kopā dziedot, muzicējot, izlaižot pa riņķim tautas deju solī, spēlējot ,,Zolīti” vai tāpat patērzējot.

Šī gada zolītes turneja uzvarētājs bija adelaidietis Kārlis Ātrēns.

Sirsnīgs brīdis bija atvadoties no bijušās prezidentes Vairas un viņas dzīves biedra. Visi vienojās Vairas mīļākajā dziesmā ,,Saulīt mana krustamāte”. Bērni pasniedza pašizgatavotu velti ar saviem parakstiem. Pēc Anitas Andersones sirsnīgajiem vārdiem Vaira izteica pateicību par latvietības sajūtu un siltumu, ko izjutusi šajā saietā tik tālu no dzimtenes.  

Nemanot bija pienācis atvadu vakars. Zālē ieplūda Laiksnes čigānietes ar baru daždažādu briesmoņu! Tā kā šis saiets bija saistīts ar Ziemassvētku tradīcijām, bērni savās nodarbībās, katrs bija izgatavojis piemērotu masku, lai ietu ķekatās. Notika zirga pārdošana, dažādas rotaļas un vecpuišu izprecināšana. 

Pēc tam mazs drāmas uzvedums - vecākā grupa uzstājās ar dzejoļa ,,Šogad došu dāvanas” iestudējumu, bet jaunākie drosmīgi notēloja dziesmu ,,Balta pupa”. 

Sekoja pieaugušo uzvedumi- Stabuļu grupa ar skanīgām t.dz.melodijām, Pastaigu grupa 

smīdināja visus ar pašsacerēto dziesmu ,, Pastaiga ar mašīnu” un Māra ar Ināru ar skeču ,,Pareizā” latviešu valodā. Tad ,,skolēns” Māris Bruzgailis, no Polītikas grupas sniedza kodolīgu, bērna prātā sacerētu, asprātīgu poēmu POLĪTIKA. Priekšnesumus nobeidza folkloras grupa ,,Laiksne” un Apvienotā tautas mūzikas grupa.

Pieaugušie turpināja svinēt, atskanēja tautas dziesmas un rībēja grīda tautas deju solī līdz agrai rīta stundai.

Šogad 3x3 saietā, skaistajā Vombarū centrā piedalījās 110 dalībnieku- to sastāvā 26 bērni, 10 jauniešu un 6 Latvijas folkloras grupas ,,Laiksne”  dalībnieki ieskaitot mazo, 4. mēnešu veco, smaidīgo Jurģīti. 2009 gada 3x3 saietu ļoti sekmīgi  novadīja četrinieks- Sandra Dragūna, Linda un Andis Graudiņi un Anne Audette. Paldies viņiem par lielo darbu. 

3x3 padomes sēdē ievēlēja jaunu 3x3 Austrālijas padomes priekšsēdi Irēnu Ziedari, kura pārņem šo atbildīgo uzdevumu no Anitas Andersones, kura 11 gadus sekmīgi vadījusi  3x3 padomi. Anitai zelta pulksteņa vietā pasniedza svaigi ceptu, smaržīgu, dzeltenu kliņģeri.


Šķīrāmies pie karoga nodziedot ,,Daugav’ abas malas” un ,,Šķiramiesi mēs ļautiņi”,  novēlot nākamā 3x3 saieta vadītājiem Adelaidē labas sekmes un izturību.


Māra un Ināra

3x3 Latvijā un pasaulē.