Noslēdzies 26. Austrālijas 3x3 2009 saiets


Kā jau ziņojām no š.g.2. līdz 8.janvārim Vombarū centrā, netālu no Mitagongas notika Austrālijas 3x3 saiets.

Nedēļa pagāja nemanot un lai arī fiziski noguruši, tas milzīgais garīgais spēks un latviskā enerģija, ko šajā nedēļā ieguvām, mūs noteikti pavadīs ikdienas dzīvē atgriežoties. Atkal satikti  vecie draugi un iegūti jauni gan tepat no Austrālijas, gan no Latvijas.

Šis saiets ieies 3x3 vēsturē, pateicoties visu tik ļoti gaidītiem viesiem – mūsu bijušajai prezidentei V.Vīķei-Freibergai un viņas dzīvesbiedram I.Freibergam. 

Iepazinām unikālu cilvēku – gudru un drosmīgu politiķi, folkloristi, latviešu cilvēku, kas patiesi mīl savu tautu, savu zemi un latviešu valodu. Tās būs atmiņas, ko ne tikai mēs, bet arī mūsu bērni, kādreiz stāstīs saviem mazbērniem.

Mūsu mīļā prezidente Vaira, kā mēs viņu saucām, un Imants dāsni dalījās savās zināšanās, milzīgajā pieredzē politikas, folkloras un dator-informātikas laukā, sniedzot lekcijas, piedaloties politikas ievirzē un folkloras vakarā, kā arī piedalījās vakara programmā un dzīvoja kopā ar mums ļoti pieticigos sadzīves apstākļos. Tāpēc jo apbrīnojama ir viņu milzīgā izturība un spēks. Mūsu prezidente Vaira atrada laiku katram, kas vēlējās ar viņu parunāties, vai tas būtu diskusiju laikā vai kopā maltīti ieturot. Šķiršanās brīdī netrūka arī asaru, kopā dziedot un atvadoties no mīļajiem ciemiņiem. Vēlreiz izsaku lielu pateicību mūsu visu vārdā Vairai un Imantam par ziedoto laiku un nozīmīgo ieguldījumu šī saieta programmas veidošanā.

Taču viņi nebija vienīgie Latvijas ciemiņi. Saietā piedalījās arī Latvijas folkloras grupa „Laiksne”, kuri muzicēja, vadīja ievirzes un nodarbību pudurus, kā arī darbojās bērnu programmā. Folkloristi ir bieži viesi 3x3 saietos, taču arvien varam uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu. Daudz dziedājām, nuzicējām un dejojām. Laikam pirmo reizi mūsu saietā varēja dzirdēt tik lielu tautas mūzikas orķestri, kurā netrūka stabules, vijoles, kokles, akardeons, dažādi sitamie instrumenti un neizsakāmi lielais kopāmuzicēšanas prieks.

Lielu darbu mūsu programmas veidošanā bija ielikuši arī pašmāju lektori un ieviržu vadītāji, no kuriem īpaši gribas atzīmēt Viju Erdmani, kura pirmo reizi vadīja ievirzi „Krāsu pasaulē”. Tas bija kaut kas jauns, neparasts un ļoti interesants. Un protams, neiztrūkstošais Uldis Ozoliņš, kurš gadu no gada ir piekritis vadīt politikas ievirzi. Tāpat mīļš paldies visiem, kas ar savu devumu kuplināja šī saieta daudzveidīgo programmu.

Arī bērniem bija sava programma, kur līdzās latviskajām nodarbībām, rokdarbiem, dziedāšanai, rotaļām un drāmas nodarbībām, viņi varēja arī sportot, ieskaitot dažus „ekstrēmos” sportus, kas prasīja lielu drosmi un ko vairums pieaugušo neuzdrošinājās pat mēģināt. Katru dienu gājām peldēt un šoreiz nevis uz baseinu, bet gan uz skaistu dīķi, kuram vidū bija sala, uz kuru varēja aizpeldēt. Divām meitenēm radās doma izgatavot Latvijas karogu un novietot to uz salas, ko bērni arī izdarīja. Tā nu mēs esam tā pusnelegāli piesavinājušies „jaunas zemes”. Par salas nosaukumu tika sasaukts referendums, bet rezultāti gan vēl nav zināmi. Tā kā joki un jautrības, kā parasti 3x3 saietos, netrūka.

Taču netrūka arī nopietnu lietu. Saieta laikā tiek sasaukta Austrālijas 3x3 padomes sēde un šogad tā bija zīmīga ar to, ka no padomes priekšsēdes amata atkāpās Anita Andersone, kura vadījusi padomi kopš 1998.gada. Par jauno priekšsēdi tika ievēlēta Irēna Ziedare, kura kopā ar dzīvesbiedru Andri, ir bijusi vairāku 3x3 saietu rīkotāja. Vēlam viņai daudz spēka un  neizsīkstošas enerģijas jaunajā amatā.

Par nākamo Austrālijas 3x3 saieta vietu 2010.gadā tika apstiprināta Adelaide un par apmešanās vietu ir izraudzīts Nanjāras centrs, kur 3x3 saieti ir notikuši jau agrāk. Saiets notiks kā parasti no 2. līdz 8. janvārim. No sirds aicinu visus apmeklēt nākošo 3x3 saietu. Sekojiet reklāmai un plānojiet savas nākošā gada vasaras brīvdienas.

Uz redzēšanos nākošajā 3x3 saietā Adelaidē 2010. gada janvārī.


3x3 2009 Sidnejā rīkotāju vārdā

Sandra Dragūna


3x3 Latvijā un pasaulē.