Grāmata par 3x3 kustību trimdā


3x3 gramata vaks

Grāmatas ievads un nobeigums

ASV Garezers 1981-2011

ASV Rietumkrasts 1982-1988

ASV Katskiļi 1983-2011

Austrālija 1983-2011

Francija 1988-1992

Zviedrija 1985-1991

Anglija (Straumēni) 1987-2011

Anglija (Almēlija) 1983-2003

Kanāda 2002-2003


Grāmata drukāšanai mājas printerim (faila smagums 93MB)

Grāmata drukāšanai kopētavā (faila smagums 249MB)

Grāmata apskatei ar zemas kvalitātes fotogrāfijām (13MB)


Rozes grāmatnīcā pasūtīt šeit:   www.jr.lv
Drukātavā pasūtīt šeit:  drukatava.lv

Izdota grāmata par 3x3 kustību ārpus Latvijas trīsdesmit gadu garumā

Grāmata „3x3 ārpus Latvijas 1981-2011. Pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem” ir liecība par vienu no spēcīgākajiem fenomeniem latviešu trimdā – 3x3 kustību, kas no pirmās nometnes 1981. gadā ASV Garezerā sakuplojusi visā pasaulē, kur mīt latvieši, un dziļas saknes kopš 1990. gada dzinusi arī Latvijā.

„Man elpa aizraujas no pateicības un mīlestības, domājot par tiem simtiem, ja ne tūkstošiem, kas algu (naudu) negaidīdami, ir ar prieku un lielu atdevi strādājuši dienām un naktīm, lai mums būtu šis unikālais fenomens – 3x3. Grūti ticēt, ka tas viss iesākās, ka šī ideja spēja cilvēkus pārliecināt – būs labi, jādara, pie tam jādara nevis šā tā, bet cik labi iespējams! Es nekur citur kaut ko tādu neesmu redzējusi, ne dzirdējusi,” ievadvārdos raksta 3x3 kustības izveidotāja un globālā koordinatore Dr.Līga Ruperte.

Grāmatā apkopota informācija par 3x3 nometnēm, kas 30 gadu laikā (no 1981. gada līdz 2011. gadam) notikušas ārpus Latvijas – ASV Garezerā, Rietumkrastā un Katskiļos, Austrālijā, Anglijā Almēlijā un Straumēnos, Zviedrijā, Francijā un Kanādā.

Caur faktiem, fotogrāfijām, aprakstiem, citātiem dots ieskats 149 nometnēs. Grāmatā minēto personu rādītājā vien ir 1542 vārdi!

Grāmata par 3x3 nometnēm ārpus Latvijas tapusi ar neizsīkstošu Līgas Rupertes enerģiju, ar daudzu desmitu cilvēku atsaucību un atbalstu. Savus stāstus par 3x3 uzrakstījuši PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, 3x3 lektori un ieviržu vadītāji Vaira Vīķe-Freiberga, Valters Nollendorfs, Lilita Spure, kā arī Latvijas 3x3 priekšsēde Inese Krūmiņa. Grāmatas izdota ar Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) un Maksima Strunska finansiālu atbalstu. Redaktore Rasma Zvejniece.

Grāmata „3x3 ārpus Latvijas 1981-2011” izdota nelielā tirāžā un tiks dāvināta Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Okupācijas muzejam, Ārlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, to saņems arī 3x3 padomes ASV, Austrālijā, Īrijā un Latvijā, Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā un Krievijas latviešu diaspora. Interesentiem grāmata bez maksas pieejama mājaslapā www.3x3.lv, kā arī to iespējams pasūtīt e-veikalos www.jr.lv (ārpus Latvijas adresātiem) un www.drukatava.lv (Latvijas adresātiem).

3x3 ir nometne/saiets visu paaudžu latviešiem, kurā var piedalīties gan individuāli, gan divu un trīs paaudžu ģimenes. Nometņu mērķi ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības izjūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana, latvisko draudzību sekmēšana un Latvijā vēl viens mērķis – latviskas kultūrvides attīstīšana.

Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, atzinīgi vērtējot 3x3 vēstures dokumentēšanu, norāda, ka 3x3 ideja un ideoloģija nepārprotami ir ārzemju latviešu – kādreizējo trimdinieku – veidojums un ir pelnījusi savu vietu latviešu tautas vēsturē. Sekmīgi pārgājusi uz atbrīvoto Latviju, tā turpināja attīstīties un kalpoja arī kā nozīmīgs tilts, kas palīdzēja tautas sašķeltām daļām saaugt kopā vienotā latviskā apziņā. Savukārt PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis norāda, ka svarīgs ir katrs Latvijas atbalstītājs, tādēļ kā nākotnes izaicinājums 3x3 kustībai un citiem latviskās izglītības pasākumiem būs, kā tikai mītnes zemes valodu zinošos, latviski nerunājošos bērnus iesaistīt mūsu tautas atbalstītājos.

3x3 turpinās un ik gadu notiek nometnes jeb saieti ASV (divi), Austrālijā un Anglijā, kā arī divas nometnes Latvijā. Kopš 2012. gada pievienojies arī 3x3 saiets Īrijā.Informāciju sagatavoja

Rasma Zvejniece, grāmatas redaktore

T. 26683272, e-pasts rasmazvejniece@inbox.lv


Lapu veidoja Gundars Kalniņš (Gundars.Kalnins@3x3.LV)