3x3 Gaŗezerā no 13.—20.augustam

„Manās domās katram latvietim vismaz reizi mūžā jāpiedzīvo Trīsreiztrīs (3x3) nometni.” „Pēc manas pārliecības šīs nometnes ir vertīgākais sabiedriskais iestādījums, kādu ir izveidojusi mūsu trimda.” Tā saka paši 3x3 dalībnieki. Un ar tādām uzslavām, kurš nav ziņkārīgs par šo pasākumu, kurš šovasar Gaŗezerā svinēs savu 20.jubileju?!

No malu malām Gaŗezerā sabrauc latvieši—ģimenes ar jauniem bērniem, ģimenes ar vecākiem bērniem, vieninieki visādos vecumos, pensionāri. Viņi sabrauc, lai pavadītu nedēļu latviskā vidē, paplašinot savas latviskās zināšanas un pie reizes veidojot jaunas draudzības, kā arī stiprinot jau esošās draudzības un ģimenes saites. „Visu paaudžu kopīga dzīve, veselu nedēļu darba (pēc izvēles) un izpriecas (visiem kopīgi), kas notiek izcilu specialistu vadībā, ir neaizvietojama latvisko vērtību siltumnīca. Jo sevišķi cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus savas valsts un tautas, bet kas latviskajām vērtībām piešķir izcilu nozīmi savā dzīvē.”

„3x3 nometnē notiek tik daudz—ievirzes, visvisādas nodarbības. Tomēr liekas, ka dalībnieki nepiekūst un nenogurst, jo viss, kas notiek ir tik interesants un saistošs, un jo vairāk iemācās un sadraudzējās, jo vairāk gribās to turpināt.” Katrs 3x3 dalībnieks izvēlas sev vienu vai divas ievirzes, kuras mācīties kaut ko jaunu no mūsu sabiedrības specialistiem. Šogad Gaŗezera 3x3 nometnē Laika avīzes korespondents Franks Gordons runās politikas ievirzē. Latviešu militārās vēstures ievirzi vadīs Dr. Jānis Trapāns. Dzejniece Paulīne Zalāne stāstīs par latvju dainām un latvisko dzīves ziņu. Ģimeņu seminārā dažādi lektori ar dalībniekiem pārrunās un dalīsies ar pieredzi audzinot bērnus tā, lai bērnos rodas latviska apziņa. Nometnes dalībnieki varēs arī mācīties podniecību, kokgriešanu, kā rotas kalt, grozus pīt, prievītes aust un cimdus adīt. Pa ieviržu laiku (lai pieaugušie var netraucēti pievērsties savām interesēm!) bērniem būs pašiem savas saistošas/interesantas nodarbības, kurās, protams, neiztrūks arī laiks Gaŗezera pludmalē. Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā.

Citas nodarbības notiek visām paaudzēm kopā. Tautas balss nodarbībās vingrināsim balsis un mācīsimies jaunas tautas dziesmas. Vakaros būs rotaļas, lekcijas, paneļdiskusijas, ugunskurs, priekšnesumi, noslēguma vakars. Gaŗezera 3x3 nometne arī pazīstama ar savu „nīkšanu”, kas ir neformāla dalībnieku tikšanās, ciemošanās un dziedāšana vēlāk vakaros „Saulgriežos”. „Nekur neesmu dzirdējusi tik jauku dziedāšanu kā Gaŗezerā (vienalga cik bija pulkstens!).” „Mani drusku pārsteidza cik dzīva ir kulturālā un etnogrāfiskā apziņa 3x3 nometnē. Jūtos, ka senās latviešu dziesmas ir ļoti svarīgas mūsu kultūrai, un viņas arī ir ļoti skaistas.”

Jauna nometnes dalībniece no rietumkrasta stāsta: „Kad es ierados Gaŗezerā, biju ļoti apmierināta ar jautro gaisotni. Gandrīz neviena pazīstama seja, bet jutos kā starp draugiem.” Un patiešām, 3x3 nometnes dalībnieki viegli sadraudzējas un drīz jūtas kā lielā ģimenē! Tad nav brīnums, ka viņiem gribas atkal un atkal piedalīties 3x3 nometne.

20 gadus jau notiek 3x3 nometnes Gaŗezerā—vai nav beidzot laiks arī jums baudīt to, par ko citi tik ļoti jūsmo? Tuvāka informācija un pieteikšanas lapiņas dabūjamas no Amandas Jātnieces (10249 Buelow Rd, Amherst WI 54406; telefons +1 715 258 6107; e-pasts jatnieki@athenet.net). Apskatiet arī 3x3 tīmekļa lapu: http://www.3x3.lv/.

No 13.-20.augustam arī notiks 3x3 nometne Katskiļos. Tuvāka informācija dabūjama no Ingrīdas Jansones (telefons +1 908 852 0258; e-pasts berniem@interactive.net). 3x3 nometnes šovasar arī paredzētas Latvijā un Anglijā.

Pārspiests no avīzes Laiks

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00288