Gatavojas 3x3 Gaŗezerā no 11.—18.augustam

Veidojas 2002.gada 3x3 nometne Gaŗezerā (Mičigānas pavalstī, ASV), kuŗa notiks no 11.-18. augustam. Tā ir nedēļa visu vecumu latviešiem, kam rūp ne tikai latvisko zināšanu paplašināšana, bet arī vienkārši draudzību veidošana un ar sirsnīgiem cilvēkiem kopā pavadīts atvaļinājums.

Katrs 3x3 dalībnieks izvēlas vienu vai divus kursus, jeb ievirzes, kuŗos piedalīties. Katrā ievirzē parasti piedalās vairāki lektori, daži aicināti no Latvijas. Ievirzes satiekas katru rītu un pēcpusdienu, pa kuŗu laiku bērni aizrautīgi spēlējas un mācās paši savās latviskās nodarbībās trīs vecumu grupās. Ēdienreizes, brīvo laiku un vakarus visas paaudzes pavada kopā. Vakaros notiek gan nopietnākas lekcijas un programmas, gan jautras rotaļas, spēles, dziedāšana, ugunskurs.

Kā katru gadu, 3x3 Gaŗezerā piedāvās polītikas ievirzi—šogad ar tēmu “Latvijas nākotne” ar dažādiem lektoriem Ulža Bluķa vadībā. Būs arī folkloras un literātūras ievirzes. Ekoloğijas studente un darbiniece Māra Švarca vadīs ievirzi par Latvijas dabu—tās ekoloğiskās īpatnības, problēmas un atrisinājumi—pievēršot arī uzmanību Gaŗezera dabai.

Rotkalšana, rokdarbi, kokgriešana, stiklu apdare, podniecība… Piedaloties kādā no šīm daiļamatniecības ievirzēm būs lieliska iespēja iesācējiem iepazīties ar savas tautas lietišķo mākslu un pratējiem paplašināt savas zināšanas pie iecienītiem meistariem. Datoru ievirzē pievērsīsies cita, jaunāka, veida zināšanām. Būs arī iespēja mācīties kā cept raušus un maizes, vārīt zupas un daudz kā cita (cerams, ka pat alu) populārā latviskās virtuves ievirzē.

Iekārtojiet jau tagad sev atvaļinājumu no 11.-18.augustam Gaŗezerā! Tie, kas jau pazīst 3x3, lūdzu šogad aicniet līdzi kādu, kas vēl nekad nav bijis 3x3 nometnē—lai 3x3 saime vairojas. Tuvāka informācija sekos pavasarī; starplaikā ar jautājumiem vai par piedalīšanos var sazināties ar Amandu Jātnieci, 10249 Buelow Rd., Amherst WI 54406, tel +1 715 258 6107, e-pasts jatnieki@athenet.net, vai Tīmeklī http://www.3x3.lv/.

Amanda Jātniece

Pārspiests no avīzes Laiks

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00300