3x3 Gaŗezerā 2003

Tautieši! Ieplānojiet jau tagad piedalīties Trīsreiztrīs (3x3) nometnē Gaŗezerā 2003.gada vasarā no 10.—17. augustam!

3x3 ir lieliska iespēja iedziļināties latviskos tēmatos, iepazīties ar jauniem draugiem, un reizē pavadīt jauku atvaļinājumu ar ģimeni un draugiem.

Katrs 3x3 dalībnieks izvēlas vienu vai divas ievirzes, kuŗās piedalīties pa nometnes nedēļu. 3x3 piedāvā ievirzes par dažādiem latviskiem tēmatiem, piemēram politiku, folkloru, mūziku un valodu. Daiļamatniecības ieviržu arī netrūkst: kokgriešana, podniecība, rokdarbi un rotkalšana. Programma katru gadu mainās. Visas ievirzes un nodarbības notiek latviešu valodā.

Šī gada programma (sikāka informacija parādās brošūrā):

 • PolitikaProf Dr Jānis Priedkalns, Latvija un Prof Jānis Peniķis, ASV
 • FolkloraAnna, Kristīne un Edgars Kārkli, Latvija
 • ValodaAustris Grasis, Vācija
 • MūzikaRasma Lielmane, ASV
 • KokgriešanaUģis Lāma, Kanāda
 • RokdarbiZinta Enzelīna, Kanāda
 • RotkalšanaBenita Jātniece, Astrīda Otto, Lilita Spure, Alfons Mednis, Andris Rūtiņš, ASV un Daumants Kalniņš, Latvija
 • PodniecībaGundega Peniķe, ASV
 • Latviskā virtuveElga Pone, ASV
 • Bernu nodarbības, mazlācīšiGunta Beard, ASV
 • Bernu nodarbības, ½x½Kristīna Sīmane, ASV

Sīkākai informācijai un lai pieteiktos uz 3x3 lūdzu sazināties ar nometnes vadītāju Ritu Šulcu: 1702 Lincoln St NE, Minneapolis MN 55413-1625, tel. +1 (612) 789 2587, e-pasts rschultz@mninter.net.

Visiem

Tautas dziesmu dziedāšana

Pirms vakariņām (16:30—17:30) dziedāsim pazīstamas un mazāk pazīstamas tautas dziesmas. Anna, Kristīne un Edgars Kārkli no Latvijas vadīs tautas dziesmu dziedāšanu.

Mūzika—(kad vien iegribās)

Tautas mūzika, ziņģes, joku diziesmas, populāras dziesmas, visu ko! Pasaules slavenā vijolniece Rasma Lielmane mūs pavadīs, bet paņemiet līdz mūzikas instrumentus un izveidosim paši savu nometnes ansamblīti, pavadīsim nīcējus un dancotājus.

3x3 Gaŗezera nometnes 2003.gada cenas

Uz nometni japiesakās līdz 2003.g. 1.augustam—pēc tam dalības maksa paaugstināta. Izdrukā pieteikšanas lapu, vienu katrai personai, un nosūti tās kopā ar 3x3 dalības maksu (US$85 par personu, US$190 par kodolģimeni ar bērniem) kā nometnes iemaksu. (Čeki rakstāmi uz „ALA 3x3”).

Pārejie maksājumi kārtojami nometnes sākumā pie reģistrācijas.

 

Par personu

Par kodolģimeni ar bērniem

3x3 dalības maksa

$85 (pēc 1.augusta $95)

$190 (pēc 1.augusta $200)

Ēdiens Gaŗezera ēdamzālē

$85 pieaugušam
$45 bērnam (6—13 g.v.)

$85 pieaugušam
$45 bērnam (6—13 g.v.)

Apmešanās Garezerā
vidusskolas telpās

$140—vieninieka istaba
$70 katram—divi vai vairāk vienā istabā

$140—ģimenes istaba

 • Piemaksa par materiāliem dažās ievirzēs. Maksājumi kārtojami ar ievirzes vadītāju nometnes laikā.
 • Mašīnas iebraukšanas zīme Gaŗezerā maksā $25
 • Naudas ziedojumus lūdzam no tiem, kas to var atļauties. Šos ziedojumus lieto galvenokārt lai segtu ceļa izdevumus tālākiem lektoriem.

Uz redzēšanos Gaŗezerā!

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00305