Trīsreiztrīs 3x3 Gaŗezerā 2004 no 15.—22. augustam

Lejupielādē brošūru:

Programma

Pieteikšanās

Gatavojieties piedalīties šovasar 3x3 nometnē Gaŗezerā no 15.—22. augustam! 3x3 nometne ir vienreizējs atvaļinājums latviskā vidē. Dalībnieki visos vecumos var bez spiediena gūt jaunas zināšanas, iepazīties ar interesantiem cilvēkiem, un pie reizes baudīt Gaŗezera svaigo gaisu, mežus un pludmali.

Daži no sarunātiem lektoriem ir: Ilga Leimane no Alsungas (folklora), Prāv. Lauma Zušēvica no Milvokiem (garīgums/ētika), Dr. Ivars Vaskis no Latvijas un Dr. Jānis Dimants no Mineapoles (medicīna) un Guntis Liepiņš (trimdas vēsture). Iespējami vēl citi lektori.

Ilga Leimane Latvijā ir nodarbojusies ar folkloru un Alsungas etnografisko ansambli Suitu sievas kopš 1967. gada. Viņa ir šī pazīstamā ansambļa enerğiskā vadītāja kopš 1989. gada. Tāpēc ka Suitu sievām tuva ir kāzu tēma, tad arī šīs vasaras 3x3 folkloras ievirzes tēma būs „Senās kāzu tradīcijas.” Bet tas nenozīmē, ka runās tikai par kāzām—3x3 ievirzēs mēdz būt spraigas pārrunas, kuŗas nereti noved uz citiem, bet tik pat interesantiem tēmatiem. Ilga arī mācīs dziesmas no sava Kurzemes dziesmu pūra katru vakaru pirms vakariņām; šīs nodarbības ir domātas visiem, arī tiem kuŗiem „nav dziedāmās balss.”

Garīguma un ētikas ievirzes tēma būs „Ticības attīstība dažādu raksturu cilvēkos: Kad viena kurpe visiem neder.” Pārrunās arī kā dziļāk izprast garīgumu („spirituality”) vispār un to, ko parasti sastop draudzēs.

Medicīnas ievirzē runās par veselības stāvokli, ārstēšanas un apdrošināšanas iespējām, un citiem ar veselību saistītiem aktuāliem tēmatiem Latvijā.

Trimdas vēstures ievirzē apskatīs esošo trimdas vēstures dokumentāciju un grāmatas, izvērtēs to trūkumus, apskatīs informācijas avotus un metodiku informācijas iegūšanai, kā arī arhīvu veidošanu. Apskatīs kādi neapzināti vēsturiski dokumenti ir katra mūsu personīgā īpašumā. Dalīsies piedzīvojumos un analizēs kā tie var veidot mūsu vēsturi. Ievirzes vadītājs Guntis Liepiņš ir aktīvs darbinieks latviešu sabiedrībā, piedalījies Vispasaules Jaunatnes kongresos un 2x2 un 3x3 nometnēs kā klausītājs, lektors un ieviržu vadītājs. Guntis bija aktīvs sakaros ar Latviju krievu okupācijas laikā un pašreiz ir apgāda Ceļinieks vadītājs, LNAK valdes sekretārs, Austrums vecbiedrs un TZO virsnieks.

Kā katru gadu, 3x3 Gaŗezerā piedāvā rotkalšanas, rokdarbu, podniecības un latviskās virtuves ievirzes. Diemžēl senās latviešu daiļamatnieku zināšanas iet zudumā, un tādēļ 3x3 saprot cik svarīgi ir turpināt piedāvāt šīs ievirzes, kur gan iesācēji, gan pieredzējuši daiļamatnieki var ko jaunu iemācīties. Mākslinieces Lindas Treijas vadītajā mākslas ievirzē—„Folklora caur vizuālo mākslu”—pārrunās, analizēs un pielietos latviskus krāsu salikumus, rakstu un rotu elementus, latviešu gleznu kompozīcijas. Atsevišķās nodarbībās nometnieki varēs arī mācīties taisīt gada laikam piemērotus latviskus pušķojumus.

Šogad nometnē būs jauna ievirze—„How to be Married to a Latvian and Enjoy It ”—kur angļu vai latviešu valodā (atkarībā no dalībnieku spējām) pārrunās dzīvi kopā ar latvieti, mācīs Latvijas vēstures, ğeografijas un kultūras pamatus, kā arī mazliet no latviešu valodas. Ievirze domāta amerikāņu/kanadiešu vīriem un sievām. Pārrunas vadīs pensionējies amerikāņu mācītājs Roberts Franklins, kuŗš precējies ar latvieti un iemācījies tekoši runāt latviski. Robertam īpaša interese ir valoda un valodas apgūšana.

Bērniem no 0—12 gadiem notiks pašiem savas nodarbības pa pieaugušo ieviržu laiku. Podniecība, projekti Gaŗezera dabā, šķēršļu gājieni, peldēšanās, sporti, avīzītes gatavošana, jaunu draugu iepazīšana , u.t.t. Lūdz lai visi bērni prot un neatsakās lietot latviešu valodu. Pusaudži drīkst piedalīties pieaugušo ievirzēs.

Katru vakaru nometnē notiek papildus programmas—lekcijas, pārrunas, koncerti, ugunskurs —un vēlāk vakarā „nīcēji” pulcējas lai dziedātu, ciemotos un neformāli turpinātu dienas pārrunas. Nereti arī iet rotaļās un dančos.

3x3 nometne ir domāta visiem latviešiem: gan bērniem, gan pieaugušiem, gan ğimenēm, gan vieniniekiem. Dalībnieki var apmesties kur viņiem ir ērtāk: Gaŗezera vidusskolas telpās, Atbalsīs, savās kabīnēs. Pavadiet atvaļinājumu no 15.—22. augustam Gaŗezerā! Sīkāka informācija un pieteikšanās lapiņas dabūjamas no 3x3 vadītājas, Ritas Šulcas (+1 (612) 789-2587, rschultz@mninter.net) un tīmekļa lapā http://www.3x3.lv/.

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00325