Pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometne Neretā 2002.gada 14.-21.jūlijs

Sanāciet, labi ļaudis,
No maliņu maliņām:
Balti mani liepu galdi,
Gudrs mans padomiņš.
(Tautasdziesma)

Nometne veltīta latviešu dzīvošanai mūžu mūžos, Sēlijai un sēļiem.

Trīsreiztrīs (3x3) nometnē iesaistās latvieši trīs paaudzēs—bērni, vecāki, vecvecāki: ģimenes trīs vienībās—mātes, tēvi, bērni.

3x3 nometne veltīta:

  • Latvisko zināšanu paplašināšanai
  • Latviskas kopības izjūtas veicināšanai
  • Latvisko ģimeņu stiprināšanai
  • Latviskas draudzības sekmēšanai
  • Latviskas kultūrvides attīstīšanai

Nometne notiek Neretas vidusskolā, (Dzirnavu ielā 4, Nereta, LV 5118, Aizkraukles raj., t/f +371 5176504; e-pasts neretvsk@apollo.lv) Neretas apkārtnē. Izbraukšana: 14.jūlijā pl.1200 no Dailes teātra. Atgriešanās Rīgā: 21.jūlijā ap pl.1500.

Kultūras Programma

14.07., svētdiena
Iepazīšanās ar Neretu, J.Jaunsudrabiņa „Riekstiņiem”; daudzinājums mājām
Vakarā Neretas dramatiskā kolektīva izrāde—J.Jaunsudrabiņš „Ezermaļu krokodils” /rež.Aija Kalnāre/
Nīkšanā—latviešu tautas dainas
15.07., pirmdiena
Ekskursija pa Sēliju, Jēkabpils sēļu sētu;
Vakarā—iepazīšanās vakars
Nīkšanā—latviešu tautas dziesmas
16.07., otrdiena
Deju kopas „ Sēļi” koncerts;
Nīkšanā—dejošana kopā ar „Sēļiem”
17.07., trešdiena
Folkloras kopas „Augšzeme” koncerts;
Nīkšanā—sadziedāšanās ar „Augšzemi”
18.07., ceturtdiena
Tikšanās ar novadnieku, aktieru Riharda Rudāka un Jāņa Kubiļa ģimenēm (lasījumi, sarunas u.c.)
Nīkšanā—galda dziesmas. Moto „Nav vēl viena izdziedāta,/Jau deviņas sacerētas.”
19.07., piektdiena
Garīgās mūzikas koncerts
Tikšanās un sarunas ar interesantiem cilvēkiem: Oļģertu Šabanski, Tāli Zālīti, Māru Zālīti, Jāni Ķuzuli
20.07., sestdiena
Ieviržu darbu prezentācija, noslēguma koncerts;
Atvadu balle /spēlē „Kreicburgas ziķeri”/
21.07., svētdiena
Pateicības dievkalpojumi
Nometnes slēgšana, atvadas.

Dienas norise: (skat. atsevišķo ieviržu sarakstu)

0800

Modināšana

0810–0830

Rīta vingrošana, skrējiens

0845–0915

Brokastis

0915–1015

Kopreferāts

1030–1230

Rīta ievirzes

1300

Pusdienas

1330

Atpūta, pārdomas

1400–1500

Interesanto tikšanos klubs

1500–1650

Pusdienas ievirzes

1700–1850

Pēcpusdienas ievirzes

1900

Vakariņas

1930–2030

Atpūta. Meditācija. Sportošana. Šahs, dambrete. Ekskursijas. Spēku atjaunošana. Inita Kalniņa, Imants Siliņš, Māris Vāverāns, Indulis Bērziņš, Jānis Gunārs Bajinskis

2030

Vakaru kultūras programma

2130

Vakara dziesma, mazo nometnieku guldināšana

2200

Nīkšana (tautiska dziedāšana un dancošana) Andris Davidons, Ilga Reizniece, Dace Deksne, Austris Grasis

Nodarbības bērniem:

3–7 g.v.
No 0930–1300 un no 1500-1900 bērnudārzā „Sēlīši”
Radošas nodarbības—zīmēšana, dziedāšana, lasīšana.
8–13 g.v.
0915–1015 Psihologu pārrunas. (Gunta Jakovela, Sandis Dūšelis)

Rīta ievirzes 1030

Bērniem:
1. Zivis Sēlijā (Jūlijs Treiģis)
2. Mīlēsim dzīvi un sevi! (Aira Jākobsone)
3. Bērnu folklora. (Sarmīte Sedliņa)
Pieaugušajiem un bērniem:
1. Latviskā virtuve (Dzidra Šteinberga, Mārtiņš Rītiņš, Alda Šustiņa)
2. Teātris (Uldis Siliņš, Inta Ūbele, Agrita Krieviņa)
3. Vizuālās intervijas (Valdis Kupris, Maija Brašmane)
4. Rotkalšana (Inita un Vitauts Straupes)
Pieaugušajiem:
1. Ģimeņu seminārs (Līga Ruperte, Māra Tupese)
2. Filosofija, kultūrvēsture (Edvīns Vilks)
3. Folklora dzīvesstāstos (Janīna Kursīte, Lūcija Ķuzāne, Egija Apiņa)

Pusdienas ievirzes 1500

Bērniem:
1. Zīda apgleznošana ar latviskiem rakstiem (Diāna Apele, Aina Strode, Jolanta Albrehta)
2. Koka darbi (Jānis Atis Krūmiņš)
3. Bērnu teātra studija (Ārija Stūrniece)
Pieaugušajiem un bērniem:
1. Aizsardzības paņēmieni. Kritienu un kūleņu tehnika (Egils Helmanis)
2. Dabas mācība ģimenei (Anna Āze, Juris Arbidāns)
3. Folklora ģimenei (Ilga Reizniece, Sandra Orlova)
4. Aušana stellēs (Neretas audējas)
Pieaugušajiem:
1. Latviskā dzīvesziņa (Tupešu Jānis)
2. Latvijas vēstures strīdīgie jautājumi (Andris Tomašūns)
3. Deja un kustība (Lilija Lipore)
4. „Iepazīsti Sēliju!” (Gunārs Spīdainis)
5. „Apvārsnis” (5 nometnieku-lektoru piedāvātās tēmas)

Pēcpusdienas ievirzes 1700

Bērniem:
1. Masku veidošana (Miervaldis Tupesis, Modra Reizniece)
2. Vilku mācība (Jānis Kušķis)
3. Vilceņu mācība (Daina Klints)
Pieaugušajiem un bērniem:
1. Rotaļlietas manam bērnam (Ligita Gaile)
2. Žurnālistika (Daiga Kļanska, Antra Lāce, Māra Libeka, Evita Apiņa, Gundars un Ieva Kalniņi)
3. Folkloras dejas (Gunārs Strods, Dace Deksne)
4. Ādas apstrāde (Līga Sarkane, Agrita Krieviņa, Einārs Deksnis)
5. Koklēšana (Edgars Lipors)
Pieaugušajiem:
1. Projekts „Latviešu valodas atsārņošana” (Austris Grasis)
2. Tekstīliju darināšana bez stellēm (Inese Krūmiņa)
3. Zīda apgleznošana (Diāna Apele, Aina Strode)
4. Floristika (Ģertrūde Tomašūna, Evita Vīrakalne, Aiga Mistre)
5. Tava veselība, tava atbildība (Maija Tebecis)

Vakara Dziesma (Lūdzu, iegaumēt vārdus)
Šķiramies(I) mēs ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
  Tu ar Dievu, es ar Dievu,
  Mēs ar Dievu labi ļaudis.
Ar Dieviņu sanācām(I),
Ar Dieviņu šķīrāmies(I),
  Ar dieviņu lai palika
  Šī dziesmotā istabiņa (pagalmiņ(I)s).
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās(I) pēdiņās(I),
  Nelaid mani to celiņu,
  Kur aizgāja ļauna diena.

Galda Dziesma (Lūdzu, iegaumēt vārdus)
Met, Dieviņi, zelta krustu
Pār šo visu istabiņ’.
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēris.
  Svētībiņa, gausībiņa,
  Nāc pa logu istabā.
  Kas neēdis, lai paēda,
  Kas nedzēris, lai padzēra.

Nometnes vadītāja:

Inese Bērziņa; t. +371 9269671

Nometnes direktore:

Laima Grebska; t. +371 9494419

Vietnieki:

Egija Apiņa
Andris Tomašūns; t. +371 9555695

Koordinatori ārzemēs:

Līga Ruperte
Arnolds Ruperts

Kultūras programmu vadītājas:

Inta Klimoviča; t. +371 6424215
Sandra Orlova

Radošā grupa:

Viktorija Trukša
Rita Trukša
Aija Kalnāre
Aira Jākobsone
Nadežda Leitāne
Guntis Ozoliņš
Sandra Rusiņa

Nometnes norisi veicina:
Latvijas 3x3 padome
PBLA Izglītības padome
Neretas pagasta pašvaldība
Neretas vidusskola
Neretas kultūras nams
Aizkraukles rajona padome
Jēkabpils rajona padome
Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija
Izglītības un zinātnes ministrija

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00299