Suitu kultūrtelpā 3x3 jutās kā mājās

Filmu veidoja Armands Jakovels

Saieta vadītāja Anna Gobzeme-Nulle to laikam jau nojauta, ka Alsunga ir īstā vieta, kur pēc 18 gadiem viņai (šoreiz jau kopā ar vīru Gunti) atkal jāpulcē 3x3 saime. Jo saiets izdevās tik sirsnīgs, tik latvisks, tik radošs, ka labāku būtu grūti iztēloties.

Vietējo atbalsts

Ik mīļu brīdi varēja just un redzēt, ka latvieši no dažādām pasaules valstīm te ir bijuši gaidīti. Par to liecināja gan ikdienā satikto alsundznieku smaidi un atvērtība, gan saimnieciskās rūpes, ko lielākoties bija uzņēmusies Alsungas vidusskola savas direktores Lijas Baumanes vadībā, gan bērnudārzs Aletas Lipsnes vadībā, gan kultūras nams ar Guntu Matēviču priekšgalā. Un viscaur – sākot ar atklāšanu, turpinot ar koncertu, misi Sv.Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā, viesošanos Rijā utt. – bija jūtama slaveno Suitu sievu klātbūtne. 


Protams, par saieta dalībnieku vēderiem gādāja saimnieces ar palīdzēm, daudz darba bija skolas tehniskajiem darbiniekiem un skolotājām, kas maiņās dežurēja, lai ik brīdi varētu palīdzēt jebkuram nometniekam ar padomu vai praktiski.

Latviskas ievirzes

Saieta vadītāja Anna bija gādājusi par interesantu, ļoti latviskām nodarbēm piepildītu saturu. Piemēram, varēja apgūt aušanu ar un bez stellēm, baltos darbus, koka darbus, kokles spēli, latviskās tradīcijas, rituālus un godus, adatas pinumu, zīļu vainaga darināšanu, dzijas krāsošanu ar dabīgām krāsām, rotkalšanu, keramiku, puzuru, ādas apavu gatavošanu. Bezgala skaisti noslēguma koncertā izskatījās nometnieki ar pašu šūtajiem linu krekliem mugurā. 

Skaists bija arī vienotības daudzinājums senajā kuršu jeb Dižgabala kalnā, piedaloties arī vietējiem ļaudīm un viesiem no Kuldīgas, Kandavas un citām vietām. „Stāvam netālu no kuršu senajiem apbedījumiem. Ja varētu ieskatīties mūsu kuršu senču acīs, vismaz šonedēļ mums nebūtu kauns – esam labas domas domājuši un labus darbus darījuši,” daudzinājumā sacīja arheoloģijas profesors, latviešu senvēstures ievirzes vadītājs Guntis Zemītis. 

Piepildīti vakari

Ik vakaru bija kultūras programma, kas notika Alsungas kultūras namā. Vienā bija tikšanās ar Suitu sievām, otrā – 3x3 nu jau tradicionālais brīvais mikrofons, trešajā varēja noskatīties vairāk nekā 75 gadus vecu filmu Dzimtene sauc. Kāzas Alsungā (tā ir pirmā latviešu skaņu filma). Bija arī improvizācijas teātris, sportošana, nakts orientēšanās un, protams, danči un nīkšana.

Īpaša komanda – septiņi cilvēki – rūpējās par mazajiem gan Sprīdīšu skoliņā, gan 1/2x1/2. Vecāki tai laikā varēja apmeklēt savas ievirzes.

Ekskursijā varēja izvēlēties kādu no pieciem maršrutiem – uz Ēdoli, Jūrkalni, Pāvilostu, Užavu vai Gudeniekiem. Atgriezušies atpakaļ, visi bija apmierināti ar redzēto, bet visjestrākie bija Užavas alus darītavas apmeklētāji gluži tāpat kā tie, kas visu nedēļu apmeklēja Linarda Liberta vadīto vīna darīšanas ievirzi. Pirmo reizi 3x3 notika biznesa ievirze – to vadīja Pūres šokolādes īpašnieks Aivars Žimants.

No ārzemju lektoriem Alsungā strādāja trīs – Māra Tupese vadīja ģimeņu semināru, Lilija Treimane aušanu bez stellēm, Maruta Voitkus-Lūkina dievturības ievirzi. Nometnieki arī varēja iegādāties nesen izdoto Marutas grāmatu Ar balto dvēselīti.

Pavisam saietā piedalījās 400 dalībnieku, no tiem 80 bija vietējie. No ārzemēm visvairāk bija no ASV un Krievijas – pa 13, no Norvēģijas – 9, no Luksemburgas – 5, no Beļģijas – 4, no, no Vācijas – 3, no Zviedrijas – 2, no Kanādas – 1.

Nākamvasar Latvijā notiks divi saieti – Rucavā no 13. līdz 20. jūlijam un Smiltenē no 20. līdz 27. jūlijam. Vairāk informācijas būs www.3x3.lv.


Daiga Bitiniece

Aivara Vētrāja foto


© Gundars Kalniņš 2013