Tēvu tēvu mantojumu tālāk nesot

logLAbaKvalitateCaursp

Jūlija sākumā Madonas novadā Cesvainē notika četrdesmit trešais 3x3 saiets Latvijā, kuru vadīja Egija un Ingus Krūmiņi, piepalīdzot dēlēnam Gustavam Uko. Tas bija pirmais 3x3 saiets, kuru Latvijā apņēmās rīkot kāds no jaunās paaudzes – Ingus ar 3x3 uzaudzis, Egija 3x3 iemīlējusi caur Ingu. Nolēmuši, ka pienācis laiks ne tikai palīdzēt 3x3 tapšanā, bet reiz arī pašiem būt lielajiem darītājiem.

Kā ļoti atbilstošs saieta motīva bija izvēlētās rindas no tautasdziesmas Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji. Sākot jau ar pašiem saieta vadītājiem, kuri apzinājās savas varēšanas pamatus Krūmiņu dzimtas pieredzē un beidzot ar ikvienu dalībnieku, nedēļas motīvs apstiprinājās un ieguva dažādas variācijas. Nedēļas laikā 314 saieta dalībnieki (kā arī cesvainieši, kas piedalījās saietā gan kā skatītāji, gan darītāji) uzzināja, ka tēvu tēvu mestās laipas ir ne tikai ģimenes atbalsts, bet arī latviešu garīgais mantojums, valoda, tautasdziesmu spēks, iekoptā zeme, cīņa par politisko neatkarību, latvieša saikne ar dabu un saknes, kuras mēs citreiz apzināmies, citreiz tikai jūtam. Cesvaines 3x3 dalībnieki varēja pārdomāt, dziesmās, rakstos un prkatiskos darbiņos ielikt savu versiju par to, kādas laipas mantotas un kādas mēs gribam atstāt saviem bērniem. Kā lielisks saieta garīgais noslēgums bija daudzinājums par mītisko koku – katrs no mums reiz bijis sudrabiņa lapiņas, nu ir zelta zari un būs vara saknes. Pēctecība nesama ar atbildību, bet ir vieglāka, ja jūtam senču laipas sev zem kājām.

CesvainesKoppbilde

Pilna izmēra Foto

Apdzīvo visu pilsētu


Cesvaines 3x3 nodarbības notika Cesvaines vidusskolas jaunajās, modernajās telpās, kas nodrošināja dalībniekus ar labu ēdināšanu, izcilu zāli kultūras vakariem, saieta avīzes Laipotājs redakciju ar labiem datoriem un internetu, kā arī visus dalībniekus ar patvērumu nedēļas karstākajās dienās. Guļvietas bija sadalītas pa trim vietām – divos internātos un internātpamatskolas klasēs. Domājams, ka nometniekiem sūdzību nebija, dežūrpersonāls bija ļoti izpalīdzīgs, savukārt katlu māja strādāja visu nedēļu, lai sagādātu karsto ūdeni dušām. Cesvaines pilī, kas ir iecienīta kā tūrisma objekts, pašlaik atrodas Mūzikas un mākslas skola. Tās skolnieces māsas Bandenieces priecēja nometniekus ar vijoļspēli un čellu koncertā, iesildot klausītājus pirms vijolnieces Rasmas Lielmanes un pianista Venta Zilberta uzstāšanās. Pils aicināja paviesoties ne tikai klasiskās mūzikas koncertā, bet arī ekskursiju laikā un folkloras kopas Vilkači piedziedātajā vakarā. Savukārt Cesvaines kultūras nams pārsteidza ar mazo, bet omulīgo zāli un bija piemērota vieta vakarēšanai un nīkšanai. Katru vakaru atradās krietns dziedātāju un dancotāju pulciņš, kurus kuplināja nakts viesi ar stāstiem, jaunām dziesmām.


KopbuldeStādam kociņusRotkalšanāMetālkalšanāRotaļāsEkskursijāTop avīzeĀdas apstrādēViesu lekcijā"Vilkači"PagalmāDaudzinājumsNoslēguma koncertāDziedamDziedamDziedam3x3 Cesvaines korisNogaršojam klinģerisNoslēgums


Cesvainiešiem pietrūks saieta kņadas


Cesvainieši labprāt dalījās 3x3 nedēļas laikā piedzīvotajā. „Ir liels prieks, ka savu jauno seju kultūras nams var parādīt nometnes dalībniekiem,” saka kultūras nama direktore Kristīne Aumele. „Arī pati esmu ļoti iejutusies atmosfērā, kas šeit valda. Visur tiek dziedātas tautas dziesmas, latviskumu sajūta ir milzīga. Mums katram jau tie dziesmu vārdi zemapziņā ir, tikai ikdienā tos par maz atkārtojam,” atzīst Kristīne. „Esmu iepazinusi fantastiskus cilvēkus un nodibinājusi kontaktus, kas var noderēt turpmākajā darbā. Cesvainei saiets ir liels ieguvums. Tas mudina uz sevi un savu novadu paskatīties citām acīm.”

Internāta dežurante Baiba Rumpīte paspēja piedalīties arī ievirzēs Pirts mācība un Zāļu sievas padomi: „Esmu uzzināju daudz ko jaunu un jau tagad ir doma, ka nākamajā gadā noteikti piedalīšos saietā, ja radīsies tāda iespēja. Cesvainei, manuprāt, ir ļoti liels ieguvums no 3x3. Ceru, ka tā enerģija, kas līdz ar saietu uz šejieni ir atnākusi, paliks un ienesīs kādas pozitīvas pārmaiņas ikdienas dzīvē.” Gan virtuves personāls (3 pavāres, 2 palīgstrādniezes un 6 meinetes, kas apkalpo pie galdiem), gan apkopējas, sargi un šoferi atzīst, ka tik lielu cilvēku skaitu nākas apkalpot pirmo reizi, tomēr pirmo reizi gadās sastapt tik daudzus interesantus, gaišus un garīgus cilvēkus vienuviet.


Mēs un mūsu palīgi


Saieta noslēgumā, kad Egija un Ingus pasniedza mazas piemiņas dāvaniņas visiem, kas 3x3 ne tikai piedalījušies, bet arī bijuši darba darītāji, izrādījās, ka to ir teju puse. Tiešām – tikai retais nometnieks nedēļu pavadījis bez kāda īpaša pienākuma, mazāka vai lielāka darbiņa, lai kopā viss izdotos.

Nometnē bija 262 dalībnieki no Latvijas, 7 no Krievijas, 16 no ASV, 3 no Libānas, 3 no Gruzijas, 5 no Vācijas, 4 no Zviedrijas, 3 no Norvēģijas, 6 no Tadžikistānas un pa vienam no Luksemburgas, Kanādas un Austrālijas.

Cesvaines 3x3 piedāvāja ap 40 dažādu ieviržu, saietā darbojās filmu studija, 3x3 TV ziņas, 3x3 avīze Laipotājs, skaņu studija, auklītes, saieta ārste, fotogrāfe, vakara pasaciņas teicēja mazajiem, danču meistari un daudzi citi, kas palīdzēja vadītājiem ar padomu, darbiem.

Saietu finansiāli atbalstīja Cesvaines novada dome, Cesvaines vidusskola, Cesvaines internātskola, PBLA (Pasaules Brīvo Latviešu apvienība), Latvijas 3x3 padome, SIA „L&T”, KUBUŠ, TYMBARK, SIA „Kanclers”, SIA „DK Promo”, Maksims Strunskis, Veinbergu-Grāvju ģimene.


Laura Bitiniece


                                                         Lapa veidota Cesvaines 3x3 nometnē.