KAUTKAS MAĢISKS


3x3 gimeņu saiets Cesvainē no 3.-8. jūlijam 2011. Gadā


Būdama ASV latviešu sabiedrībā rosīgs cilvēks, ne vienu reizi vien esmu apmeklējusi 3x3 nometnes: pašās pirmās nometnes, kas notika Gaŗezerā 1980-tos gados kā palīdze un dalībniece; 1990-tos gados Katskilu 3x3 kā lektore; 2000-to gadu sākumā ar savu vīru, pirmo dēliņu un arī vecākiem, resp. 3 paaudzēs Gaŗezera 3x3! Gan palīdzot vadības lokā, gan kā dalībniece daudzās un dažādās ievirzēs (politika, folklora, latviskā virtuve, floristika), gan arī kā „aktīva nīcēja”*, latviskais gars, kas uzburas/rodas 3x3 nometnēs uzlādēja manas, ASV dzīvojošās latvietes, latviskās baterijas...

KaakuljuGjimene3x3Cesvaine


Kālab tad man, kā 4 gadus repatriejošai un Latvijā dzīvojošai latvietei, būtu jāapmeklē 3x3 nometne Latvijā? Ja nu es ikdienā, diendienā, darbdienās un brīvdienās fiziski atrodos Latvijā, vai tad ar to „nepietiek”? Nezinu. Bet zinātkāre par to, kā notiek 3x3 nometnes Latvijā, katrā ziņā bija! Un tāpēc šī gada pavasarī, pieteicu sevi, savu vīru Arni Kākuli, mūsu 2 dēlus (10 g.v Zintis un 4.5 g.v. Vidvuds) un savu vīra māti Vitu Kākuli (kura dzīvo Milvokos, ASV bet atbrauca uz Latviju pie mums ciemos šovasar) uz 3x3 ģimenes saietu Cesvainē.

Jau labu laiku pirms nometnes, tās vadītāji Egija un Ingus Krūmiņi mūs informēja par saieta dienas kārtību un ievirzēm, kurās katrs varējām piedalīties. Izvēlēties nemaz nebija viegli, jo piedāvātā programma bija ļoti bagāta – no senām amata prasmēm (metālkalšana, ādas apstrāde, rotkalšana, klūgu pīšana utml.), līdz mūsdienīgām tēmām (politika, ģimenes seminārs, animācija, foto apstrāde u.c.).

Mazākais dēls kopā ar saviem 3-6 g.v. vienaudžiem darbojās ½ x ½ ievirzē, kur caur dažnedāžādām rotāļām, dziesmām, spēlēm, pasakām un mākslas darbiem uzzināja par nometnes tēmu: Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji. No rīta ar viņiem strādāja allaž smaidīgā Diāna Briede un viņas darbīgais vīrs Kārlis. Savukārt pēcpusdienā draudzīgie Inese un Aivars Grīnvaldi parūpējās par ½ x ½ nieku labklājību. Vidvudam ļoti patika!

Vecākais dēls no rītiem strādāja ar Jāni un Lailu Kirmuškām Leļļu teātra ievirzē. Talantīgie aktieri radoši piegāja pie bērnu apmācībām, gan ar vingrinājumiem, gan veidojot „lelles” no visvienkāršākiem priekšmetiem. Avīžpapīrs, akmeņi, koki, diegi, audums – viss līdz nedēļas beigām pārvērtās par brīnišķu stāstu, ko ar lellēm iezīvināja īstajā leļļu teātra izrādē pārējiem nometnes dalībniekiem.

Pēcpusdienās Zintis piedālijās ievirzē, kas, viņuprāt, bija 3x3 nometnes „nagla”: Vilku mācība. Šo ievirzi vadīja Jānis Atis Krūmiņš, kurš dalījās savās izsmeļošās zināšānās par mūsu senču zemes aizstāvjiem senajos laikos, par viņu ieročiem un mežā izdzīvošanas spējām. Puiši iemācījās kā gatavot loku (lazdu krūms vislabāk noderot!) un bultas, kā izveidot mežā apmetni, kā apieties ar uguni. Ar kādu lepnumu viņš un pārēji Jāņa apmācītie stāvēja goda sardzē ar pašdarinātām lapām, kad notika daudzinājums!

Vecmāmiņa Vita no rītiem iedziļinājās Dievturības jautājumos. Šo ievirzi vadīja Maruta Voitkus-Lūkina. Dalībnieki mācījās par un pārrunāja latvieša pasaules uzskatu, tā vēsturi, tā piekopšana godos un svēktos, kā arī ikdienā.

Pēcpusdienā Vita saņēma „zāļu sievas” padomus, piedaloties ievirzē, ko vadīja Līga Reitere. Ārstniecības augu vākšanas un pielietošanas metodes bija ļoti izsmeļošas un Vita atzinās daudz ko jaunu uzzinām.

Kautkas maģisks” – tā Vita apraksta Cesvaines 3x3 nometnes piedzīvojumu. „Sākot ar pārrunām par musu senču tradicijām, turpinot ar mācībām par zālēm un nezalēm un kurus var ēst, vārīt, smērēt, no kurām gūt spēku, no kurām mieru...Arī pirts piedzīvojums, šokolādes sejas maskas ūdens vingrošanas nodarbībā, Cesvaines apkārtnes iepazīšana, draudzīgas sarunas un jauniegūti draugi...Tas viss bija kautkas maģisks.”

Vīrs Arnis Cesvaines 3x3 nometnē rītus veltīja pirts mācībām. Par latviskās pirts rituālu, to teoriju un arī praksi, mācija pirtnieki Juris un Aelita Batņas. Šajā ievirzē dalībnieki uzzināja starpību starp „tusiņu” pirti un „īstu” pirti. Viņi arī mācījās par augu izvēli slotām, to savākšanu, siešanu, pielietošanu perot un arī virmojot garu. Nedēļu garais piedzīvojums vainogajas ar īstu pirts rituālu, pēc kura Arnis ar gaisīgu skatu acīs varēja vienīgi pateikt „Es lidoju!”

Pēc lidināšanas pirtī Arnis mācījās par lidojošām bitēm un medu, piedaloties biškopības ievirzē. Lietpratēju Jāņa un Vijas Puriņu vadībā, dalībnieki apskatīja tēmas: biškopības vēsture, stropi un cits inventārs, savvaļas un sētie nektāraugi. Notika arī biškopības produktu degustācija un vasku sveču liešana un tīsaņa. Dalībnieki arī piedzīvoja medus atvākošanu un sviešanu.

Šo rindu autorei iepriekšējās 3x3 nometnēs kustības dibinātājas Līgas Rupertes vadītais Ģimenu seminārs nebija aktuāls. Taču šogad nolēmu paklausīties, ko Līga ar savu kolēģi Māru Tupesi stāsta par ģimeņu psiholoģiju. Mēs ar ievirzes dalībniekiem uzzinājām kā var uzlabot savstarpējās attiecības un saskarsmi ģimenē. Pārrunājām arī veidus, kā ieviest efektīvas metodes bērnu audzināšanā. Dalībnieki bija atvērti un pārrunām un dalījās ar pieredzi no savām dzīvēm, gan nopietno, gan smieklīgo. Cik vērtīgas iegūtās zināšanas!

Pēcpusdienās es ļavos režisora Kārļa Krūmiņa centieniem pierādīt, ka 3x3 nometnē ir iespējams izdarīt neiespējamo – nedeļas laikā radīt izrādi. Teatra ievirzes dalībnieki mācījās, caur dažādām spēlēm un kustību vingrinājumiem, kā stāstīt savu stāstāmo un rādīt savu rādāmo. Nometnes noslēguma vakarā, par spīti izrādes tēmai „Bailes”, aktieri bezbailīgi un drosmīgi publikai rādīja dažādas etīdes.

Ārpus ievirzēm, pēcpusdienu un vakara programma Cesvaines 3x3 gimeņu saietā bija bagāta – Te vienu vakaru uzstājās vietējie tautas deju ansambļi (t.s. „kolektīvi” ;-), pūtēju orķestris un koris; cituvakar skatījāmies, kā ciemojošie velsieši dejoja; bija arī Cesvaines muzikas skolas bērnu koncerts, Rasmas Lielmanes un Venta Zilberta koncerts, svecīšu dievkalpojums, izbraukums pa Cesvaines apkārtni un arī pils apskate, nakts basketbola turnīrs, brīvais mikrofons, folkloras kopas Vilkači koncerts, zolīšu turnīrs, danči, dziedāšana...

Ko vēl? Mūs skaistajās, labi iekārtotajās Cesvaines vidusskolas telpās uzņēma sirsnīgi, ēdināja garšīgi. Netālāja internātskolā gulējām maz, bet saldi. Skatījāmies ikrīta 3x3 TV ziņas un lasījām nometnes ikdienas avīzi Laipotājs ar lielu interesi. Iepazināmies ar tik daudz jaukiem cilvēkiem no daudziem Latvijas un arī pasaules nostūriem. Dziedājām. Smējāmies. Mācījāmies. Dancojām. Spēlējāmies. Mūsu ģimenei, gan katram atsevišķi, gan visiem kopā 3x3 ģimeņu saiets Cesvainē bija lielisks, latvisks piedzīvojums.

Nometnes tēma bija Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji, tā bērniņi laipojat, ka pietika mūžiņam. Galu galā mēs katrs ģimenē izvēlējamies piedalīties ievirzēs, kas mums katram likās saistošas un caur tām apzināti vai neapzināti arī saņēmām šo tēvu tēvu mantojumu. Centāmies to izzināt, agpūt & cienīt. Tālāk jau šis 3x3 darbs mums personīgi arī turpināsies – ieviešot šīs zināšanas savā ikdienā, kā nu katrs māk, un tās dodot tālāk mūsu bērniem un bērnu bērniem.

Vanda Dauksta


* Lai gan šķiet, ka šāds vārdu salikums ir pretrunīgs, īstenībā tā nemaz nav. „Nīkšana” ir neatņemama 3x3 nometņu sastāvdaļa! Tā ir dzīvelīga, jautra, dziesmota nodarbība, kas notiek pēc nakstmiera un citreiz ilgst līdz rīta gaismai...)


                                                         Lapa veidota Cesvaines 3x3 nometnē.