CESVAINES 3x3 VADĪS JAUNĀ PAAUDZE

logLAbaKvalitateCaursp

   Ko Tava ģimene un mīļie darīs 2011. gada jūlija pirmajā nedēļā? Mēs piedāvājam neaizmirstamu nedēļu vispasaules latviešu ģimeņu saietā Cesvaines 3x3 . Mēs esam Ingus,Egija un Gustavs Krūmiņi. Visbagātākā 3x3 pieredze ir Ingum, kurš Latvijas 3x3 piedalījies jau no pašas pirmās nometnes Madlienā, kad pašam bija tikai

 10 gadi un paguvis pabūt arī Austrālijas 3x3. Apņēmis sievu Egiju arī viņu iesaistījis 3x3 kustībā. Nu jau arī mūsu dēls Gustavs pabijis savā pirmajā ģimeņu saietā Mālpilī.  

DSC_0321

3x3 ir pasaules latviešu kustība, kas pulcē kopā latviešus no trim pusēm – Latvijas, Austrumiem un Rietumiem, lai satiktos trīs paaudzes – bērni, vecāki un vecvecāki – un stiprinātu īsti latvisku garu.

Latvijā ik vasaru nedēļas garumā notiek divi vispasaules latviešu ģimeņu saieti “Trīsreiztrīs”.

Pirmais šogad notiks Ingus un Egija Krūmiņu vadībā Cesvainē no 3. jūlija līdz 10. jūlijam. Cesvaines 3x3 turpināsim kopt latviskās un ģimeniskās vērtības, domāt un dzīvot zaļi. Klaida latviešiem, dzīvojot dažādās zemēs, ir atšķirīga dzīves pieredze, bet šeit, 3x3, mēs būsim visi kopā, gan no rietumu zemēm, gan no Krievijas - pat Sibīrijas, lai saprastu, kas mūs šķir, un kas mūs vieno, lai apzinātos to kopīgo pamatu, kādēļ mēs, arī dzīvojot zemeslodei otrā pusē, joprojām uzskatām sevi par latviešiem.

Par otro 3x3 gādās Aloida un Viktors Jurčenko, kura notiks Liepnā no 17.līdz 24. jūlijam.

Ar Cesvaines ļaužu atbalstu un atsaucību 3x3 dalībnieki varēs izmantot Cesvaines vidusskolas, pils un Cesvaines internātpamatskolas telpas. Cesvaine ir maza un brīnumskaista pilsēta Vidzemes vidienē, Madonas rajonā.

 Tās iedzīvotāji ļoti mūs gaida pie sevis un ir gatavi izrādīt savu lepnumu - pilsētu ar tik bagāto un seno vēsturi. Galvenā ģimeņu saieta norise notiks Cesvaines vidusskolā. 


Skatīt Cesvaine lielākā kartē


Lai gan Cesvaines vidusskolai jau 90 gadu, 2007.gadā skolēni mācības uzsāka pilnīgi jaunās, plašās, skaistās un mūsdienīgās telpās, kurās uzņems arī mūs. Nakšņosim mājīgajā internātpamatskolā. Par papildus maksu būs iespēja dzīvot viesu namā. Mūs uzņems arī Cesvaines mūzikas un mākslas skola, kas atrodas Cesvaines pils ēkā. Cesvaines pils ir viena no skaistākajām Latvijas pilīm. Pils celta no 1893.-1896.gadam un ir spilgts eklektisma paraugs, kas apvieno gotikas, romānikas un jūgendstila elementus. Būs iespējams apskatīt gan pils atjaunotās daļas, gan arī neatjaunotās, nokāpt pagrabos, uzkāpt skatu tornī.

DSC_0320


Cesvaines 3x3 piedāvās interesantas un saistošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem visos vecumos. Kamēr bērni savās ievirzēs (bēbīšu skola, 1/2x1/2), pieaugušie var apmeklēt ievirzes, kas viņiem interesē: no politikas, vēstures un psiholoģijas līdz folklorai, teātrim un latviskai virtuvei. Nometnē būs arī iespējams apgūt rotkalšanu, aušanu, pīšanu, tautastērpa vainaga darināšanu, knipelēšanu vai kādu citu daiļamatu. Ievirzes vadīs pazīstami tautieši no visām pasaules malām. Neatņemama daļa no katra 3x3 ir uzsvars uz latviešu dziesmām un mūziku - gan baudot to citu izpildījumā, gan pašiem dziedot, spēlējot un dancojot. Vispasaules latviešu ģimeņu saiets būs arī plaša kultūras programma, kurā redzēsim gan trīsreiztrīsnieku, gan Cesvainiešu, gan viesu varēšanu un talantus.

DSC_0339


Šo vienu nedēļu veltīsim savu sakņu un savas piederības apziņas stiprināšanai, mēģināsim tās laikā izkristalizēt - ko mums katram nozīmē: būt latvietim, ko mēs domājam, un ko mēs darām, lai jūtamies īsti latviski. Piedāvājam jums nedēļu būt kopā ar sirdsmīļiem cilvēkiem pasaules skaistākajā vietā Latvijā.

Interesentus aicinām pieteikties ar vēstuli pa pastu Tērbatas iela 55-40, Rīga, LV-1001, vai ar e-pasta vēstuli krumini3x3@gmail.com .

Ārzemju latviešus lūdzam pieteikties pie Arnolda Ruperta, liga3x3@iserv.net 2141 Brunsink N.E. Grand Rapids, MI 49503. USA. Tālr. (616)456-8023. Dalības maksa ir $250.- USD no personas (bērniem līdz 7 gadu vecumam puscena), bet ne vairāk kā $625.- USD no kodolģimenes.

Ingus un Egija Krūmiņi

Krumini3x3@gmail.com


                                                         Lapa veidota Cesvaines 3x3 nometnē.