Nometnes dzīveDzīvošana


07072011165

Ievirzes notiek Cesvaies vidusskolā,bet nakšņošana atrodas Internānskolā un internātā kuri atrodas 5-10 minūšu gājienā no vidusskolas. 


IMG 5812


Istabiņās dzīvo vairāki cilveki.No internāta un atpakaļ braukā mikroautobuss. Pie internātskolas atrodas sporta laukums kur no rītiem notiek rīta rosme un labos laikapstākļos sporta ievirze.


Danči

3x3 Nometnē katru vakaru notiek danči kuri atrodas skolas aktu zālē. Tajos piedalas visa vecuma nometnes dalībnieki, bet pārsvarā jaunieši, jo vecāki nometnes dalībnieki dodas uz nīkšanu kas atrodas kultūras namā. Danči sākas pulksten 22:30 un turpinās līdz vēlai naktij. Dančos dejo visvisādas latviešu dejas piemēram "Dirižablis", "Pankūkas", "Mugurdancis" un tām līdzigas dejas. Ir dejas kuras dejo pāros, četratā un trijatā, bet pārsvarā dejas dejo pāros - zēni ar meitenēm. 

Cesvaine 3x3 pirmdiena 221

Foto Līga Luste


                                                         Lapa veidota Cesvaines 3x3 nometnē.