Intas Tuzas skats uz saietu



image001

Ar 3x3 vēsturi...

image002

Nometnes atklāšana, pe vārda saukti Krūmiņi Egija ,Ingus un mazais Gustavs Uko.


image004

Supermamma Inese Krūmiņa


image003

Runā 3x3 kustības „ mamma „ Līga Ruperte


image005

Nometnes karogu paceļ Kīnu ģimene no Amerikas



image006

Līdzdalības brīdis


image007

Kociņu stādīšana pie vidusskolas


image008

Ievirzes pirmajā dienā.Mūsu Tīmeklis... Tiekas tuvi un tāli draugi,paziņās un nākošie draugi


image011

Mūsu Cesvaines „ dzīves telpa” 



image013

Kultūras namā notiek slavenā 3x3 nīkšana


image014

Gluži blakus dievnams



image018

Paēduši esam

image017




image019

Cesvaines ķiršos

image020



image021

Tikšanās ar Cesvaines novadniekiem. Dzejniece Anda Līce.


image022

Pie Augusta Saulieša kopā ar Cesvaines dvēseli Ilgu Holsti.


image023

Iepazīstam apkārtni

image024


image029


image028


image027


Pa rakstnieku pēdām pēdojam ...pat uz kapsētu

image026


image025



image031

Uz baznīcu un pili



image038



image036



image033


image030




image032

Cesvaines vēsturiskais centrs


image034

Pilsdrupas pie pils



image035

Reiz bija balles šai pilī...


image039

Brīvdabas ēdienreize


image040

Pēc dievkalpojuma



image041

Brīvais mikrofons,vada Marija Bērziņa



image042

Nīkšanas entuazisti


image052

Cesvainieši izrādās...


image053


image054


image056



image061


image060


image059

Koncertē Vilkači

image057

Vakara pasaciņa


Pasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3 Cesvainē 2011.gada 3.-10 jūlijs


Rīkotāji:

PBLA Izglītības padome

Biedrība 3x3

Cesvaines novads

Laiks:

2011.gada 3.-10.jūlijs



3x3 ir pasaules latviešu kustība, kas pulcē kopā latviešus no trim pusēm – Latvijas, Austrumiem un Rietumiem, lai satiktos trīs paaudzes – bērni, vecāki un vecvecāki – un stiprinātu īsti latvisku garu.

Latvijā ik vasaru nedēļas garumā notiek divi vispasaules latviešu ģimeņu saieti “Trīsreiztrīs”.Cesvaines 3x3 notiek Ingus un Egijas Krūmiņu vadībā Cesvainē no 3. jūlija līdz 10. jūlijam.



Cesvaines 3x3 turpinām kopt latviskās un ģimeniskās vērtības, domāt un dzīvot zaļi. Klaida latviešiem, dzīvojot dažādās zemēs, ir atšķirīga dzīves pieredze, bet šeit, 3x3, mēs esam visi kopā, gan no rietumu zemēm, gan no Krievijas - pat Sibīrijas, lai saprastu, kas mūs šķir, un kas mūs vieno, lai apzinātos to kopīgo pamatu, kādēļ mēs, arī dzīvojot zemeslodei otrā pusē, joprojām uzskatām sevi par latviešiem.

Ar Cesvaines ļaužu atbalstu un atsaucību 3x3 dalībnieki var izmantot Cesvaines vidusskolas, pils un Cesvaines internātpamatskolas telpas. Cesvaine ir maza un brīnumskaista pilsēta Vidzemes vidienē, Madonas rajonā. Tās iedzīvotāji ļoti viesmīlīgi mūs sagaida pie sevis un ir gatavi izrādīt savu lepnumu - pilsētu ar tik bagāto un seno vēsturi. Galvenā ģimeņu saieta norise notiek Cesvaines vidusskolā.

Mūs uzņem Cesvaines vidusskola savās jaunajās,plašajās un skaistajās telpās,nakšņojam mājīgajā internātpamatskolā, var jau ,protams, dzīvot arī viesu namā.Aktivitātes notiek arī Cesvaines mūzikas un mākslas skola, kas atrodas Cesvaines pils ēkā.


Cesvaines pils ir viena no skaistākajām Latvijas pilīm. Pils celta no 1893.-1896.gadam un ir spilgts eklektisma paraugs, kas apvieno gotikas, romānikas un jūgendstila elementus. Iespējams apskatīt gan pils atjaunotās daļas, gan arī neatjaunotās, nokāpt pagrabos, uzkāpt skatu tornī.

Cesvaines 3x3 piedāvā interesantas un saistošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem visos vecumos. Kamēr bērni darbojas savās grupiņās, pieaugušie var apmeklēt ievirzes, kas viņiem interesē: no politikas, vēstures un psiholoģijas līdz folklorai, teātrim un latviskai virtuvei. Nometnē ir arī iespējams apgūt rotkalšanu, aušanu, pīšanu, tautastērpa vainaga darināšanu, knipelēšanu vai kādu citu daiļamatu. Ievirzes vada pazīstami tautieši no visām pasaules malām. Neatņemama daļa kā katrai 3x3 ir uzsvars uz latviešu dziesmām un mūziku - gan baudot to citu izpildījumā, gan pašiem dziedot, spēlējot un dancojot.Iepazīstam arī pašu Cesvaini un tās kultūrvēsturisko spektru .Vispasaules latviešu ģimeņu saiets ir arī plaša kultūras programma, kurā redzēsim gan trīsreiztrīsnieku, gan Cesvainiešu, gan viesu varēšanu un talantus.

Šo vienu nedēļu veltam savu sakņu un savas piederības apziņas stiprināšanai, mēģināsim tās laikā saprast un apzināties, ko mums katram nozīmē: būt latvietim, ko mēs domājam, un ko mēs darām, lai jūtamies īsti latviski. Pavadījām nedēļu kopā ar sirdsmīļiem cilvēkiem pasaules skaistākajā vietā Latvijā.



3x3 un uz Cesvaines 3x3

3x3 nometnes sniedz mums iespēju tikties ar līdzīgi domājošiem , savas identitātes audzēšanā un kopšanā ieinteresētiem latviešiem.

Jauki ,ka mums ir dota iespēja apgūt daudz praktisku lietu, pilnveidot savas latviskās zināšanas un, pats galvenais,-tikties,runāties un būt kopā ar jaunatrastiem un jau iepazītiem draugiem.Ļoti ticams ,ka draudzība un pazīšanās turpināsies vēl ilgi.

Kas šajā nometnē ir citādi?

Daudz jaunu ģimeņu, daudz bērnu, daudz sporta aktivitāšu

Mēs ,liela daļa dalībnieku ,lieliski zinam ,ko gaidam no nometnes. Sagaidam satikšanās prieku.Iespēju uzzināt daudz dažādas informācijas,atvest līdzi un ieinteresēt savus bērnus un mazbērnus par latviskumu.Latvijas latvieši mazāk izmanto šo nometni savas ģimenes stiprināšanai.

Nometnē ir ievirzes ,kas sniedz aktuālu ieskatu piemēram ,dievturībā un citur...Latvijā ir daudz dažādu kursu gan veselības uzturēšanas jomā ,kur ir ārkārtīgi daudz tradicionālu un netradicionālu speciālistu,ko nu mēs katrs izvēlamies –par sev pieņemamāko...Šīm ievirzēm nometnē ir liela atsaucība.Katrā nomtenē ir vietējās kulinārijas ievirze.Tautiešiem tā ir lieliska iespēja apgūt ko jaunu un eksotisku ,jo labs kulinārs ir radošs cilvēks un prot pārsteigt.

Inta Tuza



                                                         Lapa veidota Cesvaines 3x3 nometnē.