Kandava gatavojas uzņemt 3x3Kandavas 3x3 logo caursp


       Kandava par trīsreiztrīsnieku tikšanās vietu izvēlēta gan piemērotās infrastruktūras un skaistās pilsētas, gan atsaucīgā profesionālās izglītības kompetences centra Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums direktora Ivara Laša un novada domes speciālistu atbalsta dēļ.

    Tehnikumam ir labiekārtotas, mājīgas kopmītnes, skaista, plaša zāle kultūras pasākumiem, top jauna ēdnīca. Plānots, ka Kandavā jūlija pēdējā nedēļā pulcēsies ap 300 latviešu no visas pasaules.

Vejspaarns Liela iela foto Egils ReedmanisSkverins TIC arhivstilts par abavu foto e.redmanis

    Saieta moto – katrs pats savas laimes kalējs. Taču 3x3 ir unikāls notikums, kurā, katrs dodot labāko no sevis, sēj laimi citos, un galarezultātā kaut nedaudz laimīgāki šai kopā būšanas nedēļā varam tapt visi.

     Būs jau tradicionālās ievirzes – folklora, ētika un reliģija, Latvijas vēsture, dziedniecība, politika, arheoloģija, keramika, rotkalšana, biškopība, aušana utt., vakaros – latviskie danči, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, būs vairāki ekskursiju maršruti pa novadu, zāļu sievas padomi. Atsevišķas nodarbības paredzētas bērniem – gan bēbīšu skola pavisam mazajiem, gan sports, zīmēšana, dziedāšana u.c. lielākajiem.

     Saieta dalībnieki gan galvas, gan roku ievirzēs varēs gūt gudrības un iemaņas no pieredzējušiem lektoriem – Līgas Rupertes, Māras Tupeses, Māra Ķirsona, Līgas Reiteres, Jāņa Peniķa, Māras Mellēnas, Austra Graša u.c.

3x3 saietā būs plaša kultūras un izglītības programma, ko caurvīs viena – latviskās dzīvesziņas – tēma.


Skatīt 3x3 Kandavā lielākā kartē


    Kandavā ir plašs āra peldbaseins gan bērniem, gan pieaugušajiem, vietējie jau tagad gatavojas tradicionālajam 3x3 nakts basketbola turnīram ar saieta dalībniekiem.

    Saieta laikā notiks amatnieku tirdziņš, paredzētas skaistas kultūras programmas, kurās varēs iepazīt gan latviskās tradīcijas (līdzināšanu, daudzinājumu), gan plašās vietējās pašdarbnieku saimes veikumu.


    Interesenti gan jau tagad var rakstīt vēstuli Daigai Bitiniecei Pļavas ielā 5 – 23, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV- 3301 vai e-pastā: daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv vai zvanīt +371 29463930. Dalības maksa saietā ir Ls 90 no personas (līdz 6 gadiem ieskaitot puscena, līdz 2 gadu vecumam bez maksas), bet no Latvijas ģimenes Ls 250.

Ārzemju latvieši kā allaž pieteikties var pie koordinatora Arnolda Ruperta (liga3x3@iserv.net; 2141 Brunsink N.E. Grand Rapits, MI 40503. USA). Tālr. (616)456-8023. Dalības maksa ir $ 280 no personas (bērniem līdz 7 gadu vecumam puscena), bet nepārsniedzot $ 700 no kodolģimenes.

Bitinieku ģimenei šis būs ceturtais noorganizētais un vadītais 3x3 saiets. Līdz šim esam vadījuši nometnes Skrundā, Kalnos un Kazdangā.

Paši esam kuldīdznieki, dzīvojam pašā Kurzemes viducī un te arī lūkojam vietas, kur pulcināt pasaules latviešus no dažādām valstīm.

Bitinieku gimene


Bitinieku ģimenes foto no Kazdangas 3x3 2009. gada vasarā. No kreisās - Aldis, Anete, Monta, Laura, Daiga.

Daiga Bitiniece

Kalsim laimi Kandavā visi kopā!

© 3x3 2012