Vairāk kā pustūkstotis Kandavas 3x3 laimes kalēju


Otrais šīs vasaras pasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3 no 22. līdz 29. jūlijam Kandavā pulcināja 460 dalībniekus no 13 valstīm, kā arī 125 kandavniekus, kas nāca katru dienu mācīties kādā no ievirzēm. Tas bija lielākais dalībnieku skaits 3x3 vēsturē Latvijā un arī pasaulē.

82 dalībnieki bija no ārzemēm - no Zviedrijas 19, Norvēģijas - 19, ASV - 12, Krievijas - 8, vēl arī no Kanādas, Libānas, Beļģijas, Luksemburgas, Vācijas, Francijas, Austrālijas un Meksikas. Tik daudz ārpus Latvijas dzīvojošo dalībnieku nebija bijis nevienā Latvijas 3x3 kopš pirmās nometnes Madlienā 1990. gadā. Turklāt aizvien vairāk 3x3 nometnēs Latvijā sabrauc tie trimdas latvieši un viņu bērni ar ģimenēm, kas atgriezušies uz dzīvi Latvijā.

Kandavas saieta vadītāji bija kuldīdznieki Daiga un Aldis Bitinieki un viņu meitas Laura, Monta un Anete. Šis bija ceturtais Bitinieku vadītais 3x3 - pirms tam bija Skrundā, Kalnos un Kazdangā. Pieredze un saskaņots ģimenes darbs, kā arī kandavnieku atbalsts nodrošināja raitu un sekmīgu tik liela saieta darbu.

Kandavas 3x3 devīze bija "Katrs pats savas laimes kalējs", un tādēļ jau iepazīšanās vakarā ieviržu vadītājiem vajadzēja ne tikai ieinteresēt par savu mācību, bet arī parādīt, kā laime kaļama, izvēloties vienu no četriem dažāda lieluma veseriem un uzsitot savu noti saieta kopējā skanējumā.

Pavisam saietā varēja mācīties 42 dažādās teorētiskās un praktiskās ievirzēs. Tradicionāli liela interese bija par Līgas Rupertes un Māras Tupeses vadīto Ģimeņu semināru, Aloidas Jurčenko ievirzi „Mūsu spēka avoti”, politiskajām diskusijām Andra Tomašūna vadībā, Gunta Zemīša vadīto Latvijas senvēstures izpēti un citām „galvas” ievirzēm, kā arī tradicionālajām „roku” ievirzēm - cepuru darināšanu no doņiem un kļavu lapām, ādas apstrādi, rotkalšanu u.c.

Vairāk nekā pusi - 22 ievirzes - vadīja vietējie vadītāji no Kandavas, Stendes, Sabiles, Tukuma, Kuldīgas, un tās bija arī līdz šim nebijušas ievirzes. Piemēram, Beata Kreicberga ierādīja, kā tamborē lietussargu, Andris Millers tēviem un dēliem palīdzēja tikt pie koka rotaļlietām, Olafs Baltgalvis mācīja bišu lietas, Inārs Švarcs - fotografēt, bet Inga Brīniņa - zīmēšanu kā meditāciju. Jaunas ievirzes piedāvāja arī 3x3 veterāni, piemēram, Inese Krūmiņa pirmo reizi vadīja ievirzi par latviskajiem rituāliem un tradīcijām, un gan dalībnieki, gan pati atzina to par turpināšanas vērtu.

Plašas iespējas bija dotas arī bērniem - vismazākajiem bija Bēbīšu skoliņa kopā ar vecākiem, ½ x ½ dalījās pat divās vecuma grupiņās, bet bērniem no 7 līdz 13 gadiem bija savas ievirzes. Ļoti plaša šoreiz bija Jāņa Ata Krūmiņa vadītā Vilku jeb nākamo karavīru ievirze, kā vienmēr populāra bija animācijas filmiņas veidošana Daces Liepas un Jāņa Sausnīša vadībā, Lailas un Jāņa Kirmušku vadītais leļļu teātris un Jurģa Spulenieka ierādītā improvizācijas māksla.

Tā kā Kandava lepojas ar spēcīgām sporta tradīcijām un labu sporta infrastuktūru, arī 3x3 dalībniekiem tika piedāvātas unikālas iespējas - Latvijas Peldēšanas federācijas goda prezidents Uldis Zemzars āra baseinos mācīja bērniem peldēt, Kandavas novusa kluba vadītājs un treneris Guntis Andriksons mācīja novusa pamatus, Uldis Vēciņš organizēja nakts orientēšanos Kandavā, bet nakts basketbolā saieta dalībnieku komandas un izlase sacentās ar Kandavas basketbola komandu. 3x3 saieta nedēļa sakrita ar Olimpisko spēļu atklāšanu Londonā, un tam par godu arī 3x3 peldētāji aizdedza simbolisku Vilku ievirzē izgatavotu lāpu. To nesa kandaviete Antra Adiene un Janus Gustmans no Libānas. 3x3 bija pat sava olimpiete - Janus māmiņa Agnese (ex.Blumberga) kā tenisiste pārstāvēja Latviju 1992. gadā Barselonas olimpiskajās spēlēs.

Bagātīga bija 3x3 saieta kultūras programma. Katru dienu dalībnieki "Apvārsnī" tikās ar kādu interesantu personību - dzejnieci Māru Zālīti, demogrāfu Ilmāru Mežu, uzņēmēju Aivaru Žimantu. Vakara kultūras programmās viesojās dziesminiece Austra Pumpure, režisore Dzintra Geka, vijolniece Rasma Lielmane, Kandavas novada plašā pašdarbnieku saime un novadnieki - teātra cilvēki Kaspars un Jānis Znotiņi un Reinis Suhanovs. Arī paši saieta dalībnieki bija interesanti stāstnieki - Uldis Siliņš par Austrāliju, Lauma Vlasova par latviešu dzīvi Krievijā, Guntis Liepiņš par saviem piedzīvojumiem „dzelzs aizkara” laikā, bet Anita Liepiņa aicināja uz diskusiju par personvārdu pārmērīgu latviskošanu. Īsta talantu parāde bija Brīvais mikrofons, kurā paši 3x3 dalībnieki dziedāja, tēloja un pat dejoja baletu.

Pateicoties Kandavas domes atbalstam, vienu dienu dalībnieki varēja doties novada iepazīšanas ekskursijās astoņos maršrutos.

Dievkalpojumā Kandavas ev.luteriskajā baznīcā mācītājs Kaspars Simanovičs mudināja ielāgot, ka laime ir dzīve, nevis ilūzijas par dzīvi. Arī 3x3 tradicionālais Daudzinājums, atbilstoši saieta vadmotīvam, bija veltīts laimes tēmai. 3x3 Latvijas padomes priekšsēde, kuplās Krūmiņu dzimtas māte Inese Krūmiņa mudināja novērtēt, ka laime ir tas, ka mēs vispār esam, ka mūsu vecāki izvēlējās mums ļaut piedzimt. Folklorists un valodnieks Austris Grasis skaidroja, ka nav pretrunu starp tautasdziesmu „Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās” un sakāmvārdu, ka katrs pats savas laimes kalējs: ir jāseko Laimas pēdās, lai atrastu savu laimes kalvi. Māra Tupese aicināja palīdzēt tiem, kam drošs pakavs nav zem kājām, kam nav vecāku dota stingra pamata dzīvei.

Saieta noslēguma izvērtējumā vairāki dalībnieki atzinās savās laimes sajūtās 3x3 nedēļas laikā. Gan viņi, gan tie citi, kas jutās laimīgi, bija paši savu laimi kaluši - atbraucot uz saietu, aktīvi piedaloties tā norisē, esot atvērti sarunām un sadarbībai, smaidiem un savstarpējai uzrunai uz tu. Šī 3x3 laimes formula ir spēcīga, neba citādi tik daudzi to būtu izvēlējušies par savas dzīves daļu. Kandavas 3x3 bija 197. nometne pasaulē, bet Latvijā - 45. Nometnēs piedalījušies vairāk nekā 28 000 dalībnieku.

Nākamvasar 3x3 Latvijā notiks Neretā no 7.jūlija līdz 14.jūlijam, ko vadīs Aelita un Juris Batņas, un Dundagā no 21.jūlija līdz 28.jūlijam, ko vadīs Anna Gobzeme-Nulle un Guntis Nulle.

Rasma Zvejniece,

Kandavas 3x3 avīzes „KandavĒze” redaktoreAIV 3051

Kandavas 3x3 vadītāji - Bitinieku ģimene

AIV 3090


Iepazīšanās vakarā savu noti izkaļ 3x3 danču muzikanti Lija Dunska, Jānis Sausnītis un Vivita Skurule

AIV 3392


 Otrs vecākais 3x3 dalībnieks Manfrēds Zīverts (87 gadi) no ASV (vecākajam bija 91 gads) sponsorējis nometnes dalības maksu četriem jauniešiem no Vācijas un Latvijas. Manfreds katru gadu piedalas Latvijas nometnes un ar vina atbalstu 3x3 ir piedalijusies daudzi Latvijas jauniesi.     

AIV 4625

Brīvajā mikrofonā grupa „Re!Pats!” izpilda „Upe nesa ozoliņu” - dziesmu, ko aranžēja un iespēlēja grupa „Jumprava” kopā ar klaida latviešu grupu „Skandāls” 1990. gadā Toronto. Kandavā tā skan jaunā versijā - ar bijušajiem „skandālistiem” Kārli Briedi un Raiti Freimani kopā muzicē Imanta Nīgale un Sandis Freimanis

AIV 5384

3x3 dalībnieki dodas uz Daudzinājumu Bruņinieku pilskalnā. Ceļu rāda Jānis Atis Krūmiņš zirga mugurā

© 3x3 2012