Preiļu 3x3 saietā izdzīvojām mūža ritumu

Preilu2023Zime

 

Tā bija skaista nedēļa Latgalē, Preiļos! 3x3 saieta laikā no 23. līdz 30. jūlijam ap 400 tā dalībnieku kopā ar ieviržu vadītājiem izgāja cauri cilvēka mūža galvenajiem godiem. 

Preili 3x3 radosa grupa

 Preiļu 3x3 radošā grupa – (no kreisās) Reinis un Dina Cepļi, Daniels Inkins, Laura Bitiniece, Trīne un Kārlis Taukači, Dora un Kristians Rimkusi, Elza Miezīte, Justs un Jānis Cepļi. Vara Santa foto.

Īpaši skaists, emocionāli piepildīts un pārdomas raisošs bija mūža rituma daudzinājums Preiļu pils parkā, kad runātāji veltīja atziņas un visi kopā izdziedāja tautasdziesmas par svarīgākajiem dzīves notikumiem. Kā atzina Sandra Dzērve no Rīgas: “Daudzinājums bija piepildīts ar lielu jēgu un nozīmi, ļoti aizkustināja paaudžu apļi.” Arī saieta avīze ar zīmīgu nosaukumu Garataka ik numurā publicēja tā vadītājas Dinas Ceples sagatavotas publikācijas par gaidībām, radībām, raudzībām, pirtižām, krustabām, atšķirtībām, vedībām un bedībām, skaidrojot, kā mūsu senči dzīvojuši un tikuši gala ar dzīves sarežģītākajiem posmiem.

Preili 3x3 pusdienas

Pusdienas, kā arī citas ēdienreizes bija sarūpējušas septiņas saimnieces un 30 brīvprātīgie Preiļu un Līvānu novada jaunieši. Vara Santa foto

Kopā ar vietējiem ļaudīm

Saiets notika Preiļu pamatskolā un Preiļu vidusskolā, saieta dalībnieki ieviržu vajadzībām ar novada domes atbalstu izmantoja arī citas vietas un bija pirmie kuplā pulkā, kas iedzīvināja nule izremontēto kultūras namu. Tajā notika arī Preiļu novada amatierkolektīvu koncerts, kas bija skaists kā lielo Dziesmu un deju svētku atskaņa – ar augsto līmeni priecēja gan etnogrāfiskie ansambļi Naktineica, Jumaliņa un  Galūda, gan dejotāju kopas Dancari un Amizieris. Atsaucīgs saieta norisēm bija novada domes priekšsēdis Ārijs Vucāns, viņš arī bija viens no vakara viesiem. Aktīvi saieta dzīvē iesaistījās vietējais uzņēmējs, Preiļu patriots Igors Pličs, gan uzņemot interesentus savā Pliča sātā, gan kā fotogrāfs iemūžinot 3x3 notikumus, gan organizējot atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju, kopā ar trīsreiztrīsniekiem pinot maskēšanās tīklus. 


Preiļu novada iepazīšanai bija veltīta ekskursiju diena, kad visi devās astoņos dažādos maršrutos, kuru laikā varēja iepazīt vietējos ļaudis un novadu – Aglonu, Riebiņus, Vārkavu, muzejus, piemēram, latviešu filozofa un dzejnieka, savulaik arī 3x3 ieviržu vadītāja Roberta Mūka muzeju, leļļu muzeju, Polikarpa Čerņavska keramikas māju-muzeju, vairākas baznīcas utt. Varēja ciemoties pie mājražotājiem un degustēt sierus, vīnu, čili marmelādes un pat vīngliemežus. 

Gan lieliem, gan maziem 

preili 3x3 keramika

Keramiķe Madara Atiķe ierāda aroda smalkumus Andrim MatisonamVara Santa foto

Bet ikdiena noritēja, apgūstot zinības un prasmes vairāk nekā 40 roku, galvas un kustību ievirzēs. Bez ierastajām un iecienītajām ievirzēm kā keramika, rotkalšana, koka darbi, koklēšana, linu krekla šūšana, latviskā virtuve, ģimeņu seminārs bija iespēja meklēt savus spēka avotus, pētīt tīmekļa tehnoloģiju lomu latviešu dzīvē, izmēģināt dzejvalodu, darināt zīļu vainagu, orientēties apkārtnē. Kupls dalībnieku skaits bija Latvijas Universitātes docentei Aijai Priedītei- Kleinhofai, kuras specializācija ir Latvijas intelektuālā vēsture, un viņa rosināja sarunu par latviešu nacionālismu. Cita starpā lektore atzina: “”Pētījumi liecina, ka suverēnas Latvijas veidošanā ārkārtīgi liela loma bija tieši Pirmā pasaules kara bēgļiem un bēgļu organizācijam tālu ārpus Latvijas robežām.”

Īpaši daudz nodarbju bija mazajiem trīsreiztrīsniekiem –prātnieku skola un grāmatu burvis, improvizācijas teātris, vilku mācība, iespēja gleznot un sportot, mācīties kopt un jāt ar zirgiem utt. Jaunieši, kuri pēc garajiem nakts dančiem nevarēja pamosties uz pirmo ēdienreizi, varēja kopīgi pagatavot paši sev vēlās brokastis. Notika arī jauniešu pārrunas kopā ar psiholoģi Kristiānu Kalniņu. Saieta vadība bija gādājusi, lai ērti un mājīgi justos māmiņas ar zīdaiņiem un lai vēlu vakaros būtu iespēja cienāties ar tā sauktajām naksniņām. Danču starplaikos varēja tikt pie pankūkām.


Vakara un nakts programmu klāstā bija jau par tradīciju kļuvušais brīvais mikrofons, danči, nakts basketbols, zolītes turnīrs, nīkšana ar skaistu dziedāšanu Vivitas Skurules akordeona un Alberta Rokpeļņa ģitāras pavadījumā un vēl, un vēl. 

Preilu 3x3 vakara pasacina

Vakara pasaciņa ar Lailu un Jāni Kirmuškām aizrāva arī vecākus, ne tikai mazuļus. Vara Santa foto

Saietu Preiļos organizēja kuplā Cepļu ģimene – Dina un Reinis ar bērniem Justu, Jāni, Madi, viņu vecākā meita Dora ar vīru Kristianu un mazo dēliņu Gabrielu. Un radošajā grupā jo cītīgi darbojās arī Laura Bitiniece un Kārlis Taukačs ar abu meitiņu Trīni un jaunieši Elza Miezīte un Daniels Inkins. 

Preili 3x3 Brivais mikrofons

Brīvajā mikrofonā, kur katrs varēja rādīt savus talantus, uzstājas mazā čelliste Anna Neilande kopā ar savu kuplo ģimeni. Vara Santa foto

Katru gadu Latvijā notiek divi 3x3 saieti. Nākamvasar tie notiks Koknesē un Limbažos. Par tiem informācija būs atrodama www.3x3.lv  , kur ir arī iepriekšējo saietu avīzes, un 3x3 feisbuka lapā.

20230723 151218 2

Atklāšanā - Rokpeļņu ģimene no Mazsalacas, Valmieras, Ķīnas un Horvātijas

Foto Aleksis Sarma

  

Daiga Bitiniece


© Gundars Kalniņš 2023