3x3 Gaŗezerā no 13.—20.augustam

Vai Tu slāpsti pēc latviskam zināšanām? Vai gribi padzīvot vienu nedēļu pilnīgi latviskā vidē? Vai Tu jūti, ka gribi saviem bērniem nodot tālāk kaut ko no savas kultūras? Vai Tu atceries cik jauki bija Gaŗezerā? Tad piesakies Trīsreiztrīs (3x3) nometnei!

3x3 nozīmē, ka visas trīs paaudzes vienu nedēļu dzīvo latviskā vidē iegūstot latviskas zināšanas. Bērni piedalās īpašās bērnu nodarbībās kamēr pieaugušie izvēlas sev vienu vai divas ievirzes, kuŗās piedalīties. Visas ēdienreizes, vakaru nodarbības un brīvlaiks ir paredzēts visām paaudzēm kopā.

3x3 nometne piedāvā lielu ieviržu dažādību. Izkop savas intereses vai pamēģini kaut ko jaunu. Gribi aust prievītes? Pārrunāt politiku? Grozus pīt? Iedziļināties vēsturē? Daudz dziedāt? Iepazīsties ar citiem savā interešu laukā un izveido kontaktus ar latviešiem visā pasaulē.

Šovasar Gaŗezerā 3x3 nometnē Dr Jānis Trapāns vadīs latviešu militārās vēstures ievirzi. Dzejniece Paulīne Zalāne stāstīs par latvisko dzīves ziņu. Starp lektoriem gaidām arī „Laika” avīzes korespondentu Franku Gordonu no Izraēlas. Pēc vairāku gadu pārtraukuma būs arī ģimeņu seminārs, kuŗā pārrunās dzīvi un bērnu audzināšanu divās (vai pat trīs) kultūrās—lektori un dalībnieki dalīsies ar pieredzi audzinot bērnus tā, lai bērnos rodas latviska apziņa. Dalībnieki varēs arī mācīties rotas kalt, māla podus taisīt, kokgriešanu, grozus pīt, kā arī prievītes aust, cimdus adīt vai tautas tērpa daļas un citus rokdarbus veiksmīgi gatavot. Neizpaliek arī dziedāšana ievirzēs un vakaros.

Gaidām ģimenes un vieniniekus! 3x3 nometne ir brīnišķīga iespēja ģimenes vai draugu salidojumam vai kopīgam atvaļinājumam. Ģimenes un draugu saites var stiprināt bez ikdienas rūpēm, dzīvojot jaukajā Gaŗezerā. Arī ja Tu brauc viens uz nometni, jau ar pirmā vakara nodarbībām iejutīsies nometnes draudzīgajā gara. 3x3 gaisotne ir ļoti neformāla, kur dalībnieks var iepazīties ar jauniem draugiem un latviešu sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.

3x3 Gaŗezerā notiks no 2000.gada 13. līdz 20.augustam. Tuvāka informācija dabūjama 3x3 tīmekļa lapā http://www.3x3.lv/, vai pie Amandas Jātnieces, 10249 Buelow Rd, Amherst WI 54406, USA, telefons +1 716 258 6107, e-pasts jatnieki@athenet.net. Tanī pašā nedēļā notiks arī 3x3 nometne Katskiļos. Katskiļu nometnei informācija dabūjama pie Ingrīdas Jansones, telefons +1 908 852 0258, e-pasts berniem@interactive.net.

Ilze Kļaviņa
3x3 rīcības komitejas locekle
2719-21 Dupont Ave S #7
Minneapolis MN 55408
USA
Telefons +1 612 879 8772
E-pasts ilzeklavins@yahoo.com

Copyright © 2004 3x3. All rights reserved.

00286