Katrai slotai sava nozīme

Katrai slotai sava nozīme

Re, cik dažādas ir slotas!

                                                         Lapa veidota Cesvaines 3x3 nometnē.