Kopā jautrāk

Kopā jautrāk

Aelita Batņa kopā ar Juri Batņu māca pirts mācības dalībniekiem par slotu īpatnībām.

                                                         Lapa veidota Cesvaines 3x3 nometnē.