Sarežģītāk nekā izskatās

Sarežģītāk nekā izskatās

Uztaisīt ziepes ir daudz grūtāk nekā izskatās

                                                         Lapa veidota Cesvaines 3x3 nometnē.