3×3 nometne Garezerā – katru gadu kopš 1981.gada !


Jau 38. gadu pēc kārtas Garezera 3×3 gaidīs dalībniekus no 4. – 11. augustam.Organizējot pirmo 3×3 Garezerā 1981. gadā, rīkotājiem vienīgā doma bija godam novadīt šo nedēļu – latvisku, draudzīgu, interesantu. Dalībnieku atsaucība un pašu sajūsma par izdevušos eksperimentu bija tik liela, ka bija drosme ne tikai šo eksperimentu atkārtot nākošajā gadā, bet arī meklēt 3×3 rīkotājus citur . Kas to būtu domājis, ka 3×3 kustība turpinās augt un 2019. gadā mūsu saimē būs jau 10 nometnes/saieti, pa divi ASV, Latvijā un Anglijā, pa vienam Austrālijā, Īrijā, Vācijā un Norvēģijā! Kā vienmēr, arī šovasar Garezera 3×3 veidojās lieliska programma, kā lieliem, tā maziem. Mazo trīsreiztrīsinieku Garezerā netrūkst, un viņus nodarbinās un iepriecinās vesela komanda, pie tam trīs no audzinātājiem – Guntis Rūtiņš, Līva Kalve un Reinis Šveikovskis savas gaitas Garezera 3×3 uzsāka agrā bērnībā. No Latvijas atgriezīsies arī bērnu dārza vadītāja Laima Zvilna un Jānis Atis Krūmiņš, kura vilku mācībā bērni ar lielu aizrautību piedalās gadu pēc gada. Kā jau visus gadus 3×3 programmā bus dažādas nodarbības: lekciju un pārrunu ievirzes un vairākas ievirzes tiem, kuri vēlas ar savām rokām kaut ko izgatavot. Arvien populāro politikas ievirzi vadīs Pauls Raudseps, kam ir plašas un dziļas zināšanas par Latvijas vēsturi, ekonomiku un polītiku, kurai viņš intensīvi sekojis jau kopš Atmodas laikiem.

Pauls ir dzimis ASV, audzis Bostonā, kur beidza Harvarda universitāti ar grādu Krievijas un PSRS vesturē. 1990. gadā Pauls iesaistījās Latvijas Tautas frontes darbā Latvijā un pēc tam piedalījās laikraksta “Diena” dibināšanā. Izdevumā viņš nostrādāja līdz 2009. gadam kā galvenā redaktora pirmais vietnieks un kā komentāru lapas redaktors. Pēc “Dienas” īpašnieku maiņas, kopā ar domubiedru grupu Pauls izveidoja žurnālu “Ir”, kur kopš 2010. gada strādā kā komentētajs. Tagad, kad Latvija ir nosvinējusi simtgadi, ko tālāk? Valsts simtu pirmais gads nāk ar daudziem neatbildētiem jautājumiem. Vieni saka, ka šie ir labākie laiki, kādus Latvija jebkad piedzīvojusi. Tad kāpēc citi vēl arvien ir neapmierināti? Ko varam gaidīt no jaunās Saeimas, kurā savēlēti daudzi jauni polītiskie spēki un deputāti? Kas šobrīd ir vislielākie draudi Latvijas attīstībai? Uz šiem un citiem jautājumiem centīsies atbildēt politikas ievirzē. Latvijas universitātes pētniece, vēstures zinātniece, etnoloģe un rokdarbniece no Madonas novada, Anete Karlsone folkloras ievirzē iepazīstinās ar seno latviešu krāsu pasauli un ko mēs par to zinām. Cik pelēki vai koši kādreiz esam bijuši? Krāsas un krāsainība ir mūsu dzīves daļa. Gan senāk, gan tagad. Vienmēr. Kāda bija seno latviešu krāsu pasaule līdz sintētisko krāsu atklāšanai? Dabas sniegtā krāsu pasaule ir daļa no mūsu kultūras vēstures. Krāsu pētniecība mūsdienās spēj sniegt atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Viņas vīrs, keramikas meistars Māris Karlsons darbosies Garezera podnieku darbnīcā kopā ar Uldi Stepi.

Turpinājumā no pagājušā gada pārrunu ievirzes par latvisko dzīvesziņu dievturīgā un kristīgā skatījumā, ev. lut mācītājai Gundegai Puidzai šogad nāks klāt katoļu priesters no Liepājas Andris Vasiļevsiks un Latvju dievturu sadraudzes vadone Ilze Kļaviņa. Literatūras ievirzi “Mīlas dzeja 100 gados” vadīs Līga Balode. Kā vienmēr, 3×3 piedāvā vairākas roku darbu ievirzes un šogad varēs izvēlēties no vienpadsmit dažādām nodarbībām: Klūgu pīšanu (vadīs Olga Baltmane) , rotu kalšanu (Lilita Spure, Astrīde Otto, Andris Rūtiņš, Pēteris Avens) , latvisko virtuvi (Inga Lucāne), kokgriešanu (Valdis Liepa, Allens D’Aoust), rokdarbus (Zinta Enzeliņa), koklēšanu (Dace Veinberga), podniecību (Uldis Stepe, Māris Karlsons) , cilts koka sastādišanu (Juris Jauntirāns), mākslas nodarbība visiem (Lāsma Maher), linogriezuma grafikas tehniku (Laima Rožkalna) un gaļas, siera un citu ēdienu kūpināšanu (Lauris Rožkalns). Nodarbības nebeidzas ar vakariņām, bet turpinas arī vakaros ar dziedāšanu, pārrunām, ugunskuru, dančiem, rotaļām, filmām, lekcijām un vēl dziedāšanu.

Tuvāku informāciju par 3×3 Garezerā var dabūt no Maijas Zaeskas (mzaeska@ gmail.com vai zvanot 763-972-2521 vai 952-454-4172) Vadītājām M. Zaeskai un Daigai Rūtiņai uz vietas nāk klāt arī vadītāja Larisa Kaļiņa.