Uz Koknesi piedzīvot savu latvietību!

Buklets
Ieviržu apraksts
Dienas ritms
Saieta avīze
1.Pumpurs
2.Pumpurs
3.Pumpurs
4.Pumpurs
5.Pumpurs
6.Pumpurs
7.Pumpurs

Vasaras plaukumā pēc Jāņiem (no 30. jūnija līdz 7. jūlijam) 3×3 saime apdzīvos, pieskandinās, piedejos un pozitīvām domām piepildīs ainavisko Kokneses apkārtni. 

3×3 ir latviešu ģimeņu saiets ar senu vēsturi (kopš 1981. gada), plašām saknēm visā pasaulē un spēcīgām tradīcijām, kas palīdz stiprināt tautas latviskās identitātes apziņu, paplašinot latviskās zināšanas, veicinot kopības izjūtu, spēcinot latviskas ģimenes, sekmējot jaunu draudzību rašanos un attīstot latvisko kultūrvidi. 

Par trīsreiztrīsnieku var kļūt jebkurš. Tiem, kas saietā nav bijuši ne reizi, tiek dota priekšroka, piesakot savu dalību, ja nu izrādītos, ka uz pasākumu ir vairāk gribētāju, kā pieejamo vietu. To, kā vari tikt piedzīvot un izbaudīt šo kultūras notikumiem, izzinošām un izaugsmes aktivitātēm, tradicionālo (un ne tikai) prasmju nodarbībām un pozitīvām emocijām piepildīto nedēļu, lasi raksta noslēgumā. 

Par Koknesi

Koknese ir viena no senajām Hanzas pilsētām ar bagātīgu vēsturi. Pirmo reizi rakstos tā minēta jau ap 1200. gadu. Kā raksta koknesiete Māra Bitāne: “Koknese nezinātājiem varētu šķist vien mazs punktiņš Latvijas kartē, pat ne pilsēta, vien ciems, un tomēr zem šī it kā necilā punktiņa paslēpusies vesela pasaule – apburoša, nedaudz noslēpumaina un pavisam noteikti atklāšanas vērta. Nav daudz vietu Latvijā un pat ārpus Latvijas, kur tik brīnišķīgā veidā saplūst divas upes, radot romantisku fonu vairākus gadu simtus pieredzējušajām Kokneses pilsdrupām. Šeit Daugavas plašums ļauj vējam, domām un skatienam aizklejot līdzi aizejošajai dienai, ko redz tie laimīgie, kuri skaistā vasaras pievakarē atvelk elpu Daugavas akmeņainajos krastos vai izstaigā ainavisko dabas taku, kas ved cauri kokos slīgstošajam parkam, garām Pērses upei, pilsdrupu varenajiem mūriem, mājīgajai luterāņu baznīcai pa upes daudzveidīgo krastu līdz pat Likteņdārzam.” Varam vien apstiprināt, ka Koknesē ir ko redzēt, kur staigāt, ir vērts baudīt labu kompāniju un vareno Daugavas klātbūtni. Koknesē ir arī sirsnīgi, atsaucīgi un ļoti laipni cilvēki – tādus ir vērts pazīt. 

Saieta programma

Lai gan precīza programma tiks izsludināta vasarai tuvojoties, jau tagad ir droši zināms, ka 3×3 nedēļu piepildīs ap 50 dažādu ieviržu (nodarbības nedēļas garumā, kas atkārtojas ik dienu 3 dažādos cēlienos – rīta, pēcpusdienas un vakara). Darāmā netrūks visiem vecumiem, sākot ar pašiem mazākajiem (0-2g) līdz pat dzīves pieredzējušākajiem dalībniekiem. Ieviržu sarakstu, rūpējoties par visdažādākajām interesēm, rotā gan ar tradicionālajām prasmēm saistītas nodarbes: celošana, lina kreklu šūšana, folklora, kokles spēle, seno ādas apavu darināšana, rotkalšana, pirts mācība, latviskā virtuve un dažādas aktivitātes Kokneses Radošajā mājā, gan modernākiem laikiem un laikmetam nepiesaistītas aktivitātes: ģimeņu seminārs, vīru spēks, sietspiedes darbnīca, jauniešu klubs, teātris, dejas ievirze, kroņu darbnīca un daudzas citas. Domājot par pašiem mazākajiem dalībniekiem plānota vingrošana māmiņām ar mazuļiem, Laimes bļoda ar siltajiem graudiem, Pusreizpuses nodarbības dažādiem vecumiem (2 – 4g. un 5-6g.), došanās dabā, grāmatu pasaules izzināšana sadarbībā ar Ziedoņa klasi u.c. Tie, kuriem labpatīk aizvest ko uz mājām, būs iespēja praktiski ar savām rokām uzdarināt māla trauku, rotu, lina kreklu, apaudus vai varbūt pat jostu, rotaļlietas un daudz dažādu citu lietu, savukārt tā saucamajās galvas ievirzēs varēs runāt par ģimenes sistēmu un bērnu audzināšanu, pilnveidot attiecības savā ģimenē, diskutēt par šī brīža politiskajiem notikumiem un mūsu lomu tajos, atklāt sevi caur folkloras materiāliem, meklēt rīkus, kā uzturēt un uzlabot savu psihisko veselību, bagātināt sevi ar dažādu literatūras tekstu pētīšanu un dauzīšanos ar tiem, saprast, kā aizrakties līdz savam dzimtas kokam.. Un vēl… un vēl! Darāmā pietiks visiem!

Ik vakaru, kad būsim noslēguši čaklu darbošanos minētajās ievirzēs, klāt vakariņas un pēc tām kultūras un dažādu kopīgu notikumu laiks vakara programmās. Būs skatāms gan pa kādam koncertam un teātra izrādei, gan iespēja izskriet orientēšanās trasi, gan pārbaudīt prāta asumu erudīcijas spēlē. Vienā no vakariem katram saieta dalībniekam būs iespēja demonstrēt kādu savu talantu vai varbūt jaunapgūtu prasmi Brīvajā mikrofonā, savukārt piektdienas vakarā visi vilksim goda drānas un, dedzot lāpas, dosimies iekurt kopīgu rituāla ugunskuru, pie kura ar vārdiem, domām, dziesmām daudzināt saieta tēmu “pārtapt”. Tiem, kam spēka vēl būs gana, vēlajā vakarā, protams, būs vēl iespēja baudīt kārtīgus latviskus dančus ar Ēriku Zepu un Ivaru Utānu vai kopā ar citiem krodziņa “Rūdolfs” telpās pavadīt laiku ar dziesmām, smiekliem, sarunām programmas sadaļā, kas jau gadu desmitiem mīļi iesaukta par “Nīkšanu”. 

Sadzīve

Saiets ar aktivitātēm, dziesmām, dančiem un saldējuma ēdājiem pieskandinās visu Koknesi – no skolas līdz pilsdrupām, Likteņdārzam un Radošajai mājai. Apmešanās – saieta centrs – notiks Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Nakšņošana lielākoties paredzēta vidusskolas klasēs uz matračiem. Apmešanās paredzēta vairākām ģimenēm kopā, stiprinot iespēju jaunajiem trīreiztrīsniekiem sapazīties ar pieredzējušajiem. Daļa dalībnieku tiks izmitināti internāta ēkā, kas savienota ar vidusskolu. Otrā pagalma galā mūsu rīcībā ik dienu būs Kokneses Sporta centrs ar dušām, peldbaseinu un iespēju noturēt arī dažādas sportiskas aktivitātes.  Saietā piedāvājam gan visēdāju, gan veģetāru ēdināšanu 3 reizes dienā skolas ēdnīcā un teltī pie skolas. Ievirzes norisināsies skolas klasēs, kā arī brīvā dabā. Uz dažām no aktivitātēm (Radošajā mājā un Likteņdārzā) aicināsim doties ar savu auto vai līdzpaņemtu velosipēdu, lai garāks pārvietošanās maršruts neietekmē savlaicīgu ierašanos izvēlētajās aktivitātēs.

Iepazīsim Koknesi un visu Aizkraukles novadu

Nedēļas vidū paredzēta ekskursiju diena, kad laiku starp pusdienām un vakariņām pavadīsim ārpus saieta norises vietas, apceļojot tuvākus un tālākus nozīmīgus, interesantus un izzināšanas vērtus objektus, cilvēkus un pieturpunktus visā plašajā Aizkraukles novadā. Daži maršruti paredzēti kājāmgājējiem turpat Koknesē, taču lielākoties došanās ekskursijās notiks ar saieta organizētiem autobusiem, kam būs iespēja sekot savos privātajos auto. 

Dažu kilometru attālumā no skolas atrodas jau vairāk kā 15 gadus iekoptais un lolotais Likteņdārzs. Kā raksta paši Likteņdārza uzturētāji: “Tā ir vieta, kur satiekas cilvēka un valsts pagātne, tagadne un nākotne. Satiekas, lai rastu mierinājumu pagātnei, spēku esamībai un iedvesmu atjaunotnei.” Vairāk par Likteņdārzu noteikti vērts izzināt viņu mājaslapā, taču noteikti vērts izcelt iespēju ar ziedojuma palīdzību atbalstīt Likteņdārza tapšanu un attīstību, atstājot paliekošu nospiedumu. Ja gribi nākotnē atrast Draugu alejā bruģakmeni ar savu vārdu, tad to vari izdarīt veicot ziedojumu un piesakot savu akmeni. Kā to izdarīt, noskaidro šeit: https://www.liktendarzs.lv/atbalstit/atbalsta-veidi/brugakmens/

Mēs – rīkotāji

Šo saietu organizēsim mēs – Krūmiņu ģimene, un mums tas būs jau trešais (2015. gadā Priekuļos un 2019. gadā Jaunpilī). 3×3 padomē darbojamies jau 10 gadu, pašā kustībā Eduards ir jau kopš dzimšanas, savukārt Ieva – kopš 2008. gada. Mūsu ģimenes moto ir Raiņa viedie vārdi: “Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņemams.” Tāpēc mēs atkārtoti esam gatavi strādāt brīvprātīgo darbu. Savu saistību ar Koknesi atklājām nejauši, pateicoties 3×3 rīkošanai – izrādās, te dzimusi Ievas mamma.

Abi esam “izglītības cilvēki”. Ieva ir direktore un skolotāja Ikšķiles Brīvajā skolā, Eduards – supervizors un biznesa treneris, kurš arī aktīvi iesaistās Ikšķiles Brīvās skolas vadībā un attīstībā. Abi savās zināšanās un pieredzē dalāmies, arī vadot ievirzes 3×3 saietos. Šis ir pirmais saiets, kuru plānojam un vadām kopā ar savu meitiņu Rūtu. 

Lai pasākums noritētu sekmīgi un visus darbus pagūtu laikus izdarīt, esam piesaistījuši varenu darītāju komandu – Rokpeļņu, Neimaņu, Utānu, Kirmušku-Auniņu ģimenes un Dainu Domašūti. Šie ir čakli un izdarīgi ļaudis, kas ikvienam palīdzēs noorientēties saieta norisēs, justies labi un rast risinājumus visdažādākajās situācijās. 

Pieteikšanās kārtība

Pieteikties var ikviens neatkarīgi no tā, kurā pasaules vai Latvijas vietā ikdienā mīt, vai jauns, vecs, precējies, ar bērniem un kad pēdējo reizi bijis 3×3. Priekšroku dosim pirmreizējiem dalībniekiem, savukārt tiem, kas jau reiz bijuši saietā, – rindas kārtībā. Potenciālajiem dalībniekiem jāiesūta pieteikuma vēstule, kurā iepazīstina ar savu ģimeni un apraksta, kāpēc ģimene vēlas piedalīties 3×3, kādas ir viņu pārdomas par saieta vadmotīvu. Priekšroku allaž dodam pimreizējiem dalībniekiem – kandidātiem, kas vēl līdz šim nav baudījuši 3×3 gaisotni, kā arī ārzemju latviešiem.

Savukārt, ja tevi urda doma par līdzdarbošanos saieta norisē un kādas ievirzes vai citas aktivitātes vadīšanu, neturi sveci zem pūra un sūti ziņu! Iespējams, tieši tava ideja būs tas, ko meklējam. Un līdzēt vari vēl kādā veidā – ir gana daudz ģimeņu, kam dalības maksa ir pārāk liela ģimenes budžeta daļa. Ja tava rocība atļauj un vēlies piepildīt kādas ģimenes vasaras sapni kopā augt Kokneses 3×3 saietā, apmaksājot viņu dalības maksu, dod ziņu!

Dalības maksas

  • Latvijas latviešiem no personas – 190€, bērniem no 2 līdz 6 gadiem puse – 95€ (bērniem līdz 2 gadu vecumam bez maksas); kodolģimenei (vecāki ar nepilngadīgiem bērniem) ne vairāk kā 600€.
  • Latvijā ārzemju latviešiem no personas – 320€, bērniem no 2 līdz 6 gadiem puse – 160€ (bērniem līdz 2 gadu vecumam bez maksas); kodolģimenei (vecāki ar nepilngadīgiem bērniem) ne vairāk kā 720€.
  • Ja dalībnieks vēlas apmesties augstāka komforta vai pavisam privātos apartamentos, tad par atsevišķu samaksu iespējams īrēt kādu viesu namu/viesnīcas numuriņu u.tml.

Uz tikšanos sirdssiltās sarunās vēstulēs un pēcāk jau vasaras saules lutinātājā Koknesē! Mēs vēl joprojām skaitām dienas līdz sākumam.

Lieli un mazi Krūmiņi: Ieva, Eduards, Rūta

Saziņai

Raksti: Kokneses3x3@gmail.com

Zvani: 29285195 vai 26699767