Mums palīdz

Mums palīdz

2017.gada 16.maijā ar Kultūras ministriju ir parakstīts Līdzdarbības līgums Nr.2.5.-8-8 Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vasaras skolu programmu norisei Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs.