Straumēni (Anglija)

Anglija

3×3 2023.gadā

Straumēnos (angļu valodā)
2023. gada 23. – 30. jūlijs
Caroline Clements
Lasi vairāk

3×3 2022.gadā

Video

3×3 2018.gadā

Straumēnos, (angļu valodā) no 28. jūlija līdz 4. augustam, vadīja Ingrīda Dzeriņa ritharrison@hotmail.com

Straumēnos, latviešu valodā no 4. līdz 11. augustam

vadīja Avita O’Donnell un šī gada tēma Zīmes, moto “Saules rīti, Dieva rīti – zīmju zīmēm izrakstīti”

Saieta avīze Zīmes I  Zīmes II  Zīmes III  Zīmes IV

avitaodonnell@gmail.com

3×3 2018.gadā

Straumēnos, no 5.līdz 12. augustam,

vadītāja Avita O’Donnell

Avita.Odonnell@gmail.com

Straumēnos, angļu val., no 30.jūlija līdz 6.augustam,

kontaktpersona Rita Harrison

Ritharrison@hotmail.com

3×3 2017.gadā

Straumēnos latviešu valodā, no 13. līdz 18.augustam, vadīja Avita O Donnell

Lasi vairāk   Noderīga saite

Avīze Aka 1.    Aka 2.    Aka 3.  Aka 4.
Angļu valodā, no 30.jūlija līdz 6.augustam, vadīja Rita Harrison un vadības grupa
Raksts par Ritu Harrison

3×3 2016.gadā

Angļu valodā, no 24. līdz 31. jūlijam, kontaktpersona Rita Harrison
Latviešu  valodā, no 1.augusta līdz 6.augustam, vadīja
Mantojums1  Mantojums2  Mantojums3  Mantojums4  Mantojums5  Mantojums6
Nometne latviešu valodā no 1.augusta  līdz 6.augustam
Aija un Sandris Leonoviči
Krekli  Programma

3×3 2015.gadā

Nometne latviešu valodā, no 23. līdz 27.augustam, nometni vadīja Aija un Sandris Leonoviči
Lasi vairāk    Pieteikties    Ievirzes  Krekli
Nometnes avīze 1.Saime 2.Saime 3.Saime

3×3 2014.gadā

no 27.jūlija līdz 3.augustam, nometni vadīja Ināra Harrison, Monika Hall, Maija Lenik Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga, Dace Fisher un Rita Harrison

3×3 2013.gadā

no 21. līdz 28.jūlijam, vadīja Ināra Harrison, Monika Hall, Maija Lenik, Ingrīda Dzeriņa, Jo Grīnberga un Rita Harrison

3×3 2012.gadā

3×3 2011.gadā

3×3 2010.gadā

no 25. līdz 31. jūlijam