Garezers (ASV)

3×3 2023.gadā

Garezerā no 6.augusta līdz 13.augustam

Buklets   Lasi vairāk  Avīze 1 Avīze 2

3×3 2022.gadā

Garezerā, no 31. jūlija līdz 7. augustam Buklets  Avīze

3×3 2019.gadā

Garezerā, no 4. līdz 11. augustam, vadīja Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa Buklets   Pieteikties    Lasi vairāk  Saieta avīze TikumuTaure 1.  TikumuTaure 2.

3×3 2018.gadā

Garezerā, no 5. līdz 12. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa Brošūra   Pieteikšanās anketa   Avīze Kurmis klausās 1  Kurmis klausās 2  Kurmis klausās 1(labi foto)  Kurmis klausās 2 (labi foto)

3×3 2017.gadā

Garezerā, no 6. līdz 13. augustam, nometni vadīja
Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa
Buklets  Pieteikšanās anketa
Avīze   Zem Segas 1.   Zem Segas 2.

3×3 2016.gadā

no 7. līdz 14.augustam, vadīja
Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa
Raksts   Buklets  Pieteikšanās anketa

3×3 2015.gadā

no 9. līdz 16. augustam, nometni vadīja 
Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa
Pieteikšanās anketa  Buklets  Raksts
Raksta Līga Ruperte un Maija Zaeska

3×3 2014.gadā

no 10. līdz 17.augustam, nometni vadīja Maija Zaeska
Buklets   Pieteikšanās anketa   Lasi vairāk
Nometnes avīze Mēlene 1  Mēlene 2

3×3 2013.gadā

no 11. līdz 18.augustam, vadīja Maija Zaeska     Buklets
Avīze Greizie rati 1  Greizie rati 2
Intervija Latvijas radio 1

3×3 2012.gadā

Raksta Maija Strēlniece    Raksta Māra Linde
Avīze Garezera Skaidas 1   Garezera Skaidas 2

3×3 2011.gadā

Buklets
Avīze Garezera Skaidas1  Garezera Skaidas 2  Garezera Skaidas 3

3×3 2010.gadā

Buklets
Avīze  Garezera zvīņas 1  Garezera zvīņas 2    Garezera zvīņas 3

3×3 2009.gadā

 Astrīdas raksts   Avīze