Labdien, trīsreiztrīsniek – esošais un topošais!

Buklets 

Ieviržu apraksts 

Dienas ritms

Vai vēlies būt 3×3 saimē un šogad piedalīties Limbažu saietā? 

Visiem vecumiem un interesēm 

Šīs vasaras otrais 3×3 saiets notiks Limbažos no 21. līdz 28. jūlijam. Nu jau ilgāku laiku darba grupā tiekamies un plānojam šo nedēļu. Daudzu gadu laikā ir izveidojušās pastāvīgas tradīcijas, kuras iet laikam un paaudzēm līdzi. Kā visos saietos būs ievirzes gan bērniem, gan pieaugušajiem. Katram dalībniekam būs iespēja izvēlēties divas katram dienas cēlienam, kā arī pirmsvakariņu nodarbi visas nedēļas garumā. Katrs dalībnieks var izvēlēties teorētiskās vai praktiskās, lekciju vai amatniecības ievirzes. Tā ir iespēja iepazīties ar kaut ko jaunu un padziļināti ieinteresēties kādā teorētiskā tēmā vai tikai saprast, cik tas ir grūti un skaisti radīt kaut ko jaunu ar savām rokām. 

Katru dienu pēc interesantām un arī nopietnām ievirzēm plānojam nodarbības, kur vecāki kopā ar bērniem varēs dziedāt, sportot, rotaļās iet, radīt sīklietiņas, varēs izvēlēties tikšanos ar interesantām personībām Apvārsnī. Bet pēc kārtīga darba visi kopā piedalīsimies vakara programmās. Pastāvīga tradīcija Latvijas saietos jau ir Brīvā mikrofona vakars, kur aicinām dalībniekus parādīt savas prasmes uz skatuves.

Pēc atraktīvās vakara pasaciņas bērni dosies uz čučumuižu, un pieaugušajiem būs laiks sadziedāties un pārspriest dienā dzirdēto kopā ar ieviržu vadītājiem un izkustēties dančos.

Iepazīsim Limbažus

Katru gadu Latvijā 3×3 saieti ceļo uz citu vietu, tā varam tuvāk iepazīt pagastus un pilsētas, vietējos ļaudis, vietējās tradīcijas un kultūrvēsturiskās bagātības. Šogad dzīvosim Limbažu vidusskolas telpās un darbosimies Limbažu ģimnāzijas klasēs. Varēsim iepazīties ar Limbažu pagātni muzejā, ar Limbažu aktīviem cilvēkiem un to vietējo cilvēku prasmēm, kas piekrituši vadīt ievirzes. Daudzi ieviržu vadītāji atbrauks no citām Latvijas vietām – tā visi satiksimies un vienas nedēļas garumā dalīsimies ar savu laipno attieksmi, smaidu, skatienu, ieklausīšanos otrā, ar labestību un uzrunu uz tu. 

Kopā veidosim šo nedēļu, gan dodot, gan ņemot. Mēs, darba grupa, un dalībnieki visi kopā veidosim un piedzīvosim vienu nedēļu kā mazo ideālo Latviju, interesējoties par Latvijas kultūru, tradīcijām, senajām kādas tās bijušas, un domāsim, kas mums šodien ir ir svarīgs, lai Latvija plauktu un zeltu nākotnē. Kas mums pašiem jādara un kas jāmāca bērniem? Arī mūsu meitas iemīļojušas 3×3 un gaida katru vasaru, kad atkal varēs būs saietā.

Gaidām pieteikumus

Blakus man stāv divas lielas grāmatas par 3×3 saietiem plašajā pasaulē, un visos stāstos cauri vijas mīlestība uz Latviju – savu dzimteni, Tēvu zemi, mūsu zemi.

Aicinām ieplānot vienu nedēļu vasarā Limbažos. Rakstiet pieteikumu

e-pastā:3x3limbazi2024@gmail.com .

Dalības maksa

  • Latvijas latviešiem no personas – 190€, bērniem no 2 līdz 6 gadiem puse – 95€ (bērniem līdz 2 gadu vecumam bez maksas); kodolģimenei (vecāki ar nepilngadīgiem bērniem) ne vairāk kā 600€.
  • Latvijā ārzemju latviešiem no personas – 320€, bērniem no 2 līdz 6 gadiem puse – 160€ (bērniem līdz 2 gadu vecumam bez maksas); kodolģimenei (vecāki ar nepilngadīgiem bērniem) ne vairāk kā 720€.

Ja gribi vairāk uzzināt par 3×3 vēsturi, mūsu mājas lapā vari atrast saiti un noskatīties videofilmiņas un citus ierakstus un intervijas par 3×3 saietiem. 

Uz tikšanos Limbažos!

Anna un Guntis Nulles