3×3 nometne Gaŗezerā gaida dalībniekus

Vai gribi iemācīties spēlēt kokli, vai aust prievītes, varbūt veidot kaut ko no māliem, vai kalt rotas? Varēsi arī pīt groziņu no klūgām vai kūpināt zivis, vai meklēt savu ciltskoku tīmeklī. Ja nevēlies strādāt ar rokām, vari piedalīties pārrunās par Latvijas polītiku vai mīlas dzeju, vai iedziļināties latviskā dzīvesziņā vai folklorā. Un bērniem arī būs daždažādas nodarbības! Viss ir iespējams 3×3 nometnē Gaŗezerā, no 4. līdz 11. augustam. Pateicoties Latvijas Kultūras ministrijai, no Latvijas brauks vairāki lektori un vadītāji, kuŗi kuplinās 3×3 nometni. Šogad KM sedz ceļa izdevumus sešiem lektoriem: Pauls Raudseps vadīs polītikas ievirzi, Anete Karlsone folkloras ievirzi, Māris Karlsons, būdams podnieks, mācīs veidot svilpauniekus no māliem, priesteris Andris Vasiļevskis piedalīsies latviskās dzīvesziņas diskusijās, bērnu dārza vadītāja 

Laima Zvilna gādās par mazajiem bērniem un Jānis Atis Krūmiņš atkal mācīs lielākiem bērniem vilku mācības. 

Lektori no ASV un Kanadas, kuŗi jau katru gadu ziedo savu laiku un talantus, iepazīstinot 3×3 dalībniekus ar dažādām mākām: Lilita Spure, Andris Rūtiņš, Astrīde Otto un Pēteris Avens mācīs rotas kalt; Zinta Enzeliņa dažādus rokdarbus; Laima Rožkalna iepazīstinās ar lino griezumu techniku; Lauris Rožkalns kūpinās zivis un dārzeņus; Olga Baltmane mācīs ar klūgām pīt dažādas lietas; kokgriešanas darbnīcā strādās Valdis Liepa un Allens D’Aoust; Līga Balode pētīs mīlas dzeju un stāstus; latviskās  virtuves paņēmienus parādīs Inga Lucāne; keramiķis Uldis Stepe būs viens no diviem podniekiem; sameklēt un uzstādīt savu cilts koku palīdzēs Juris Jauntirāns; pārrunās par latvisko dzīvesziņu piedalīsies māc. Gundega Puidza un šejienes dievturu vadītāja Ilze Kļaviņa; mākslas ievirzi visiem vadīs Lāsma Maher; Dace Veinberga mācīs gan iesācējiem, gan pratējiem spēlēt kokli. 

Vakaros būs gan dziedāšana, gan ugunskurs ar dalībnieku uzvedumiem, polītiskas pārrunas, raibais vakars ar dzeju un vīnu, bišu un medus daudzinājums, filma no Latvijas, šķēršļu gājiens bērniem, un dabīgi arī tā saucamā “nīkšana”, pēc visām nodarbībām, tiem, kas vēl grib dziedāt, dancot vai patērzēt ar veciem draugiem un jauni iepazītiem domu biedriem. 

Un to visu var piedzīvot pavadot vienu nedēļu skaistajā Gaŗezerā, brīvā dabā, latviskā vidē, latviešu valodā. Te ir iespēja pensionāriem, vieniniekiem, ģimenēm, bērniem, visiem kopā, visām trīs paau- dzēm, pavadīt laiku latviskās nodarbībās, draudzīgā vidē, jautrā sabiedrībā. 

Tuvāku informāciju var atrast tīmekli www.3×3.lv vai sazinoties ar Maiju Zaesku mzaeska@gmail.com vai ar Daigu Rūtiņu daiga.rutins@ gmail.com.● 

Maija Zaeska