3×3 Tērvetē, Kanādā – iespēja satikties dažādu paaudžu latviešiem no visas pasaules

AUTORi

Ieva Freinberga, Indulis Bērziņš

Publicēts no www.latviesi.com

3×3 saieti notiek arī Kanādā, tradicionāli Tērvetē – latviešu īpašumā Kvebekas Labrenču kalnos, pusceļā starp Montreālu un Otavu. Taču šogad, tāpat kā pagājšgad, viss ir citādi. 2020. gadā 3×3 nometne Tērvetē izpalika, pēdējā bija 2019. gadā. Taču tā kā latvieši joprojām vēlas pulcēties, mācīties un apmainīties viedokļiem, tad šoruden 3×3 Tērvetē, Kanādā, notika virtuāli – no 20. oktobra līdz 6. novembrim. 

3×3 Tērvetē vadības loka vadītāja DACE VEINBERGA stāsta, ka nometnes ieviržu – lekciju un nodarbību – vadītāji bijuši no Latvijas, ASV un Kanādas. Pieteikušies 125 dalībnieki, pārsvarā no Kanādas un ASV, tomēr daži bija arī no Latvijas, Īrijas un Norvēģijas.

Un nometnes programma bija tiešām iespaidīga: par folkloras kustību Latvijā referēja Valdis Muktupāvels; Austris Grasis, Māra Mellēna, Lilita Spure un Andris Rūtiņš dalījās pieredzē par Veļu laika tradīcijām; par to, kā rakstīt dzejoļus pieaugušajiem, stāstīja Kārlis Vērdiņš; par Dārtu Baroni – Inguna Bauere; par retākajiem tautas mūzikas instrumentiem – Ilmārs Pumpurs un Sandra Lipska no Skaņumājas; par trimdas vēsturi – Andrejs Plakans; par latvisko ārstniecību ar zāļu tējām – Karlīna Kauliņa; par ebrejiem kā daļu no Latvijas vēstures un nācijas – Juris Kaža; par mūsu dižkokiem – Māra Pelēce. Par Ziemsvētku tradīcijām, ierādot puzuru darināšanu un piparkūku mīklas gatavošanu, stāstīja Inga Zariņš un Ilze Valdmanis. Savukārt pirmos soļus kokgriešanā mācīja Uģis Lāma, bet prievīšu aušanā – Mirdza Avens. Bija iespēja arī radīt mākslu kopā ar Ievu Lagzdiņu. 

Notika Krišjāņa Barona daudzinājums, ko vadīja Kaspars Reinis, un tikšanās ar 3×3 dokumentālās filmas veidotājiem Montu un Armandu Jakoveliem. Dalībnieki varēja noskatīties Aivara Freimaņa filmu Dzīvīte un izbaudīt grupas Tautumeitas koncertu, ko rīkoja latviešu kultūras biedrība TILTS. Turklāt trīs nometnes ievirzes notika sadarbībā ar Toronto Latviešu Pensionāru apvienību. 

Protams, ka bagātīgajā programmā neizpalika arī tradicionālā nometnes atklāšana un stāsti par Tērveti, ko vadīja Karmena Svilāns, Krišs Brauns, Ināra Paliepa un Jānis Mateus, kā arī svinīgs noslēguma vakars. 

Dace Veinberga teic, ka tērvetieši ir lieli dziedātāji un muzikanti: “Pirms dažiem gadiem bija ideja rīkot tautas mūzikas nometni, lai mēs varētu uzlabot savas spējas dziedāt un muzicēt, bet, kad aptaujājām potenciālos dalībniekus, izrādījās, ka tauta tomēr vēlējās plašāka rakstura nometni, un tad bija skaidrs, ka jārīko 3×3 nometne. 

Tas laikam arī nebūs pārsteigums tiem, kas pazīst Tērveti, ka vispieprasītākā ievirze 2019. gadā bija dziedāšana, kuru vadīja Zane Šmite. Tas tādēļ, ka Tērvetē mēs vēl kopā dziedam un spēlējam – Jāņos, nedēļas nogalēs un citās tikšanās reizēs. Bija skaidrs, ka tā arī turpmāk veidosim nometnes kodolidentitāti.”

Dace Veinberga stāsta, ka jau 2020. gada rudenī izveidota provizoriska programma nākamajai nometnei, cerībā, ka šogad visi varēs būt klāt Tērvetē. Programma balstīta 2019. gada nometnes aptaujā, un tā bija arī pamats šī gada virtuālajai nometnei: “Kad pakāpeniski kļuva skaidrs, ka nometne klātienē tomēr nevarēs notikt un bija jāpārceļas uz virtuālas nometnes rīkošanu. Izrādījās, ka dziedāšanu visgrūtāk apmierinoši sarīkot attālināti, un to tad arī atlikām uz 2022. gadu.” D. Veinberga teic, ka doma attālinātai struktūrai bija piedāvāt dalībniekiem ieskatu 3×3 norisēs un gaisotnē – pa druskai no visa, nevis padziļinātu darbību, kā tas būtu nometnē uz vietas. 

Runājot par šī gada nometnes izvēlētajām tēmām, D. Veinberga uzsver, ka vadības loks ņēma vērā gadalaiku un vēlmi aplūkot oktobra tradīcijas: “Oktobrī dzimis arī Krišjānis Barons – latvietis “nr. 1”, latviešu visievērojamākā personība.” Turklāt Nacionālais Kino centrs dāvinājis iespēju noskatīties filmu Dzīvīte; norunāts arī, ka nomentē būs Barona daudzinājums. Bijis liels prieks, ka Inguna Bauere piekrita runāt par Dārtu Baronu. Tāpat, atbilstoši laikam, paredzētas arī pārrunas par veļu laika tradīcijām.

“Ņēmām vērā arī aktuālas sakritības,” teic Dace Veinberga, “piemēram, šovasar vēsturniekam Andrejam Plakanam iznāca ievērojama grāmata angļu valodā par trimdas vēsturi, The Reluctant Exiles. Viņš piekrita uzstāties ar divām lekcijām. Bija arī sakritība, ka 23. oktobrī TILTS rīkoja populārās grupas Tautumeitas koncertu. Tādēļ likās, ka vajag pārrunāt arī folkloras kustību, jo bez tās šodien nebūtu tādu Tautumeitu. Savukārt Jura Kažas referāts par ebrejiem Latvijā bija loģisks turpinājums šovasar iesāktajām sarunām Garezera un Katskiļu 3×3 nometnē.” 

Vai ir kāda ievirze, ko varētu īpaši izcelt? – D. Veinberga min trīs ievirzes, kas ceturtdienu pēcpusdienā rīkotas kopā ar Toronto Latviešu Pensionāru apvienību. Tās arī bijaušas visvairāk apmeklētas: “Atsauksmes vispār bija ļoti labas, un grūti izvēlēties, kuru izcelt, bet, šķiet, ka Andrejs Plakans pelnījis īpašu uzmanību. Trimdas vēstures grāmatas līdz šim nebija un, lai gan viņš jau piecpadsmit gadus ir pensijā, septiņus no šiem gadiem viņš veltījis pētniecībai un šīs grāmatas sarakstīšanai. Viņa rimtais, loģiskais un saistošais stāstījums liecināja par suvērēnu savas vielas pārzināšanu un spēju to arī pasniegt nespeciālistiem saprotamā valodā.”

3×3 moto ir – vienot visu paaudžu latviešus visā pasaulē. Vai to varēja redzēt arī 3×3 Tērvetē – ka vecā trimda un jaunizbraucēji jutās kā viens veselums?

Dace Veinberga secina: “Runāt par vienotu veselumu šajā jautājumā ir grūti. Tas prasītu plašāku pētījumu par diasporas dinamiku, lai varētu labāk izprast vecās trimdas un jauniebraucēju saikni vai tieši tās trūkumu. 

Taču 3×3 kontekstā esmu vienojošus elementus jutusi un sastapusi. Vēl daudz darba kā Kanādā, tā citās vecās trimdas mītņu zemēs, lai aktivizētu un piesaistītu jaunos Latvijas latviešus. Ir veiksmes stāsti. Viens tāds mums ir mūsu pašu vadības lokā – Kaspars Reinis, jauns Toronto universitātes doktorants salīdzinošajā literatūrā, kurš šeit ir bijis tikai trīs gadus, bet aktīvi iesaisītjies ne tikai 3×3 nometnes rīkošanā un ieviržu vadīšanā, bet arī citās sabiedriskās rosmēs. Nekādus šķēršļus savā starpā nejūtam.

Varētu būt, ka diasporā 3×3 nometne ir vieta, kur visvairāk tādām ideālam iespējams tuvoties, bet abās mūsu nometnēs jaunatbraucēju no Latvijas bija samērā maz. Visticamāk, jaunākie atbraucēji latviskumu vēl tik drīz nemeklē, bet mums pie tā jāpiestrādā, jo Kanādā ir ļoti daudz vēl neapzinātu jaunatbraucēju un mēs patiesi vēlētos viņus redzēt mūsu vidū.”

Noslēgumā 3×3 Tērvetē vadības loka vadītāja Dace Veinberga uzsver: “3×3 nometne man ir sirds lieta. Arī Tērvetei ir sava, ļoti īpašā burvība. Prieks, ka sanāca šos divus savest kopā!”

3×3 Tērvetē vadības lokā darbojas: Dace Veinberga (vadītāja), Mirdza Avens, Krišs Brauns, Ansis Kalniņš (atbildīgs par grafisko apdari), Aija Mazsīle, Ināra Paliepa, Karmena Porter, Kaspars Reinis, Inga Zariņa un Viesturs Zariņš. Rīkotāji ir no Montreālas, Otavas, Toronto un Hamiltonas.

Autori: Ieva Freinberga un Indulis Bērziņš

Projektu “Diasporas notikumu un cilvēkstāstu multimediāla atspoguļošana ” līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild Latviesi.com. #SIF_MAF2021