Mālpils 2022.gadā

Buklets
Ieviržu apraksts
Saieta avīze
1.Zars 2.Zars 3.Zars 4.Zars
5.Zars 6.Zars 7.Zars

Satikšanās Mālpils 3×3 saietā

Satikšanās. Mīļi smaidi. Prieka asaras. Atvērtas sirdis. Kopābūšana. Līdzdarbošanās. Koši svētki.

Tā, pavisam īsi, varētu raksturot Mālpils 3×3. Pēc divu gadu piespiedu pauzes no 10. līdz 17. jūlijam Siguldas novada Mālpilī notika jau 60-tais 3×3 saiets Latvijā. Klātienē, aci pret aci satiekoties 211 dalībniekiem galvenokārt no Latvijas, pa kādam arī no ASV, Lietuvas, Grieķijas, Zviedrijas, Luksemburgas un Horvātijas. 

Šo saietu caurstrāvoja neviltots prieks par tikšanos, košums, krāsainība un dzirksteļojoša svētku noskaņa ikvienā pasākumā. Gan jau tradicionālajās ievirzēs, gan iepazīšanās vakara piknikā pie lielā ozola, gan sporta spēlēs, gan ekskursijās pa Siguldu un novadu, gan Brīvajā mikrofonā, gan noslēguma vakarā, gan katru dienu galda un vakara dziesmās, visiem tiekoties vienkopus. Kopā. Arī tā varētu raksturot šo nedēļu. Gan saieta vadītāji Baiba un Rolands Auziņi kopā ar savām trim meitām. Gan viņu palīgi darba grupā, gan visi vadītāji ar savu ieviržu dalībniekiem, gan Mālpils vidusskolas un bijušā tehnikuma darbinieki. Visi kopā mēs nedēļu baudījām satikšanās un kopā darbošanās prieku. Tikai tad, kad ir veselīgas gan saknes, gan stumbrs, tad var zaļot kupli zari un lapas, tad var plaukt koši ziedi un nobriest bagāta raža. Šī saieta tēmā bija KOKS un arī to spēcīgā klātbūtne bija jūtama ik solī. Gan sakoptajā vidē Mālpils parka un skolas tuvumā, gan ieviržu izvēlē un tajās aktualizētajās tēmās. Par zaļu pat vēl zaļāks, Vilku mācība, Koka taures, Meža pētnieki, Koka darbi, Mūsu spēka avoti, Latviskie rituāli, Zaļa daba, Lapu nospiedumu batika, Koka spēles, Skaņu peldes, Koks dabā, vidē un praktiskajā pielietojumā – tie vēl nebūt nav visi ieviržu nosaukumi. Bet ne jau nosaukums nosaka, kas šajās nodarbībās notika. Tā bija neviltota un nesavtīga ieviržu vadītāju dalīšanās ar savām zināšanām, kopīgas darbošanās nedēļas garumā, kas deva gandarījuma prieku visiem – gan vadītājiem, gan ikkatram dalībniekam. Jo prieks rodas no kopīgās mijiedarbošanās, no vienotām domām un cerīga skata nākotnē. Katru rītu ar interesi sekojām TV apskatam par iepriekšējā dienā notikušo un vienojāmies kopīgā dziesmā dienas noskaņai. Savukārt pirms vakariņām kopā šķirstījām un iedziļinājāmies avīzes Zarainis lappusēs. Tie tagad glabājas arī 3×3 mājas lapā, Mālpils 3×3 sadaļā. Turpat arī ir ziņu izlaidumi. Lasi un skaties!

Šajā saietā ļoti spēcīgi varēja izjust paaudžu savstarpējo saikni un mijiedarbību. Un ne velti, jo kopā bija 9 ģimenes, kuras saietā tika pārstāvētas 3 paaudzēs. Tāpat ļoti jūtama visa saieta norisēs bija darba grupas jauniešu palīdzīgā roka un klātbūtne. Tā vērtība, ka paaudzes kopā darām un degam par kopīgu ideju, dodam, viens otru papildinot un bagātinot, rada neizmērojama prieka un gandarījuma sajūtu. Un šī sadarbība ir tik cerīga un pacilājoša! Apziņa, ka dzīve notiek tad, ja Tu tajā piedalies! Tā ir kā auglīga sēkla, kuru sējām katrs sevī šajā kopā pavadītajā, bagātajā nedēļā. 

Cerība. Latvietība. Domu bagātība. Sadarbība. Dzīvesprieks. Lepnums par jauno paaudzi. Tās ir galvenās vērtības, kas paliks un nesīs uz priekšu pēc šīs jaudīgās nedēļas Mālpils 3×3. Atkal tiekoties jau citā gadā, citā vietā varēsim viens otram ieskatīties acīs, uzsmaidīt , apkampties un teikt: Tu arī biji Mālpilī, atceries, kā tur toreiz…….

Uz tikšanos citā gadā, citā vietā, citā 3×3!

Raksta autore Ieva Treimane

 

 

Tv ziņas