Bijušie 2016.gada saieti

Īrijā

No 15. līdz 21.augustam, vadīja

Baiba Kalniņa

baiba3x3@gmail.com

Trejlapis1  Trejlapis2   Trejlapis3  Trejlapis4  Trejlapis5  Trejlapis6  Trejlapis7

ASV

Katskiļos, no 14. līdz 21.augustam, vadīja
Helēna Vīksniņa
heleeene@gmail.com

Buklets

Garezerā, no 7. līdz 14.augustam, vadīja
Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

zaeska@frontiernet.net

Raksts   Buklets

Lielbritānijā

Angļu valodā, no 24. līdz 31. jūlijam, kontaktpersona Rita Harrison

ritharrison@hotmail.com

Latviešu  valodā, no 1.augusta līdz 6.augustam, vadīja

Mantojums1  Mantojums2  Mantojums3  Mantojums4  Mantojums5  Mantojums6

Aija un Sandris Leonoviči

3x3nometneuk@gmail.com

Krekli  Programma

Latvijā

Pelčos (pie Kuldīgas), no 24. līdz 31. jūlijam, vadīja

Daiga un Aldis Bitinieki

pelci3x3@3×3.lv

Lasi vairāk

Saldū, no 3. līdz 10. jūlijam, vadīja  Egija un Ingus Krūmiņi

saldus3x3@3×3.lv

Lasi vairāk

Austrālijā

Adelaidē, no 2. līdz 8. janvārim saietu vadīja Mārīte Rumpe

m.rumpe@gmail.com

Lasi vairāk